Ai şi tu o întrebare ? Pune-o aici
 
3172958intrebari
Quiz-uri TPU
Ultimele intrebari
Kurtmann
Twitter
micşorează boxul
Categorii
micşorează boxul
Blogul tău poate ajuta
TRAFIC
24 Oct
SATI 304.344AFISARI
197.285VIZITE
180.084V. UNICI

As dori un rezumat cu la medeleni volumul 2 va rogUrmareste intrebarea Adauga la favorite
Ce nota dai intrebarii?
 • Raspuns castigator
  a răspuns:

  Ionel Teodoreanu
  La Medeleni
  Vol.2 şi 3
  Drumuri
  Partea întîia
  1SFÎRŞITUL UNUI AN ŞCOLAR

  Deşi plină de şcolari, vasta clădire a Liceului Lazăr din
  Bucureşti amuţise. Din ea nu s-auzeau decît zvonurile de-afară:
  gemătul lung al tramvaielor; vociferările ritmice ale oltenilor cu
  zarzavaturi, fructe şi cărbuni; şi în răstimpuri, prin flacăra albă a
  verii, corul crud şi anarhic al vrăbiilor din Cişmigiu.

  Mai bine de cinci sute de peniţi porniseră cruciada ultimelor
  teze ale anului, alungate de aceeaşi teroare ― corigenţa sau
  repetenţa ― călăuzite de acelaşi fanatism: cucerirea vacanţei
  fără de griji.
  În toate clasele, mirosul acid al cernelii stăpînea ― mai

  presus de celelalte ― ca prezenţa unui destin. De pe catedre,
  dominînd şirurile spinărilor aplecate, zeii didactici ― îndeobşte
  sluţi, neraşi, cu ochelari călări pe triste nasuri ― aveau expresia
  enigmatică a zeilor autentici.

  Fiţuicile circulau pe subt pupitre, se tupilau subt sugătorile
  imprimate cu tabla înmulţirii, pîndeau subt filele caietelor liniate
  şi emoţionate ― agere şi clandestine ca şopîrlele ― răsărind
  dintr-o manşetă cu inscripţii microscopice, din crăpăturile
  atavice ale băncilor sau din alte tainiţe intime. Cînd şi cînd, uşa
  vreunei clase se deschidea cu o încetineală leşinată şi se
  închidea patetic, izgonind pe coridor un mic Oedip în uniformă,
  prins cu fiţuica în caiet, cu cartea pe genunchi sau aplecat
  famelic pe caietul vecinului. Şi corul antic al tăcerii murmura-n
  urechile urechite în prezent şi viitor: "Repetent... repetent...
  repetent..."

  Alteori, o uşă izbucnea în lături şi se-nchidea pocnind ca un
  aplauz formidabil, făcînd loc şcolarului palid de emoţie, care cu
  gestul scenic al Damei cu camelii, ţinea pe faţă batista copios
  carminată cu sîngele unei sticluţe de cerneală roşie...

 • 9 răspunsuri RSS raspunsuri)
 • a răspuns:
 • a răspuns:
  Clasa VIl-a modernă analiza poeziaMelancolie ― "Părea că
  printre nouri s-a fost deschis o poartă, prin care trece albă
  regina nopţii moartă" ― cu o viteză păgubitoare în primul rînd
  ortografiei, călcată la toate virajurile gramaticale, ca o vulgară
  găină sau gîscă pe şosea.

  Tinerii comentatori ai melancoliei eminesciene se desfătau ca
  la lectura unor stihuri de Topîrceanu, rezervîndu-şi masca
  melancoliei pentru tezele ştiinţifice, îndeosebi pentru cea de la
  matematici.
  Profesorul de literatură se uita pe fereastră fredonînd mintal o

  arie dinVăduva veselă. Purta o lavalieră la fel cu a lui Maximilian
  din Fire de artist, şi avea numai douăzeci şi şase de ani. Pe bu-
  levard treceau cu paşi dănţuitori fete cu bluze de vară... şi pe
  caiete"regina nopţii moartă".
  "Dan Deleanu,
  cl. VII-a m."
  Iscălitura din josul paginei scrisă în cursive torenţiale, era
  abia schiţată, ca pe recipisa unei telegrame urgente.

  Dănuţ se uită la ceasul-brăţară, descoperindu-l cu o bruscă
  mişcare a braţului: unghiul drept al minutarelor arăta trei
  jumătate. Se aplecă la urechea camaradului de bancă.
  ― Mir cea...
  ―? clipiră ochii bruni, smulgîndu-se din decorul nocturn al
  Melancoliei cu un reflex de lună şi o iluminare parcă.

  ― ...eu plec. Ia-mi tu geanta. Neîntîlnim acasă.
  ― Nu m-aştepţi? se alarmă Mircea, întorcînd condeiul.
  ― Nu pot. Nu mai pot. Vreau să ştiu tot. Să se sfîrşească

  odată.
  ― Cum? Te duci acolo?
  ― Da.
  ― Şi scrisoarea?
  ― Rupe-o.

  ―? Asta nu! Eu o duc.
  ― Am spus nu.
  ― Dan!
  ― Nu te-amesteca.
  ― Dan, te-ai jurat! se încruntă Mircea cu ochi serioşi şi o
  subită roşeaţă în obraji.
  ― Am să-mi calc jurămîntul- Nu te uita aşa!- Tu "n-ai
  iubit", continuă în gînd Dănuţ, intimidat şi exasperat de dispreţul
  ironic al camaradului său.
  ― Pentru o astfel defemeie?
  a răspuns (pentru awesometron):
  E bun da lung
  - Ascunde conversatia (1 răspuns)
 • a răspuns:
  ― Mircea!
  ― Ssst! şuşuiră glasuri indignate.

  Izbind pupitrul şi aruncînd o privire de sfidare întregei clase,
  Dănuţ se ridică din bancă, spătos, zvelt şi ondulat în uşoara
  uniformă de camgar. Înaintă spre catedră, febril, urmărit de
  priviri nedumerite: Dănuţ era printre premianţii clasei. Şi e o
  axiomă pentru orice elev bun că o oră e cu totul neîndes-
  tulătoare pentru întocmirea unei teze destinate notelor majore,
  mai ales la română unde "scrii tot ce-ţi trece prin cap".
  ― Ai şi isprăvit, Deleanu? întrebă profesorul, ritmîndu-şi
  întrebarea şi gestul ― din distracţie ― pe aria de operetă

  fredonată pînă atunci.
  ― Da, domnule profesor.
  Aruncă spre uşă o privire semnificativă.
  ― Cum s-ar zice: "veni, vidi, vici..." intonă profesorul cu
  familiaritatea cantabilă a chelnerilor de berărie cînd se avîntă

  plesnind din şervet, c-un "vine, vineeee..."
  ― Hî! zîmbi Dănuţ condescendent.
  ― Ce zici, Deleanu, despre Eminescu al nostru? Genial poet:

  ai? Are un ce aparte...
  Dănuţ strînse pumnii cu o vigoare sportivă.
  ―Îmi permiteţi să plec, domnule profesor... Ştiţi, căldurile!

  răsuflă el, trecîndu-şi batista peste faţa năduşită glacial.
  ― Poftim, poftim.
  Dănuţ se înclină scurt şi se smunci spre uşă, lăsînd în urmă-i
  plutirea de parfum turburătoare şi impudică a adolescenţilor
  impregnaţi de intimitatea unei femei cochete.

  Profesorul aspiră cu nări viguroase parfumul evocator şi,
  netezîndu-şi mustăcioara cu un deget, începu să fredoneze o
  arie dinFetiţadulce. Totodată deschise caietul zvîrlit pe marginea
  catedrei şi, aruncînd o privire distrată pe teza indescifrabilă ― cu
  satisfacţia înduioşată a chefliilor care nu se uită la bacşiş ― puse
  un zece apăsat cu creion roşu, notă care ignora şi conţinutul
  tezei, şi M ela n co lia, dar care aplauda superlativ pulpele grăsune şi
  dessous-urile roze ale Floricăi Florescu în Fetiţa dulce.
  "Mircea...

 • a răspuns:
  ― Sînt cam indispus, domnule profesor, răspunse Mircea
  aşezîndu-şi teza sacrificată peste teza lui Dănuţ.
  Trecu în goana mare prin coridorul pustiu. Coborî scările,

  vîrtej. Îl ajunse pe Dănuţ dincolo de bulevard.
  ― Dan! Dan!
  ― Cemaivrei?
  ―... Eşti supărat pe m i n e!
  Se priviră ochi în ochi. Dănuţ sfida.

  Ceva mai înalt şi mult mai voinic decît Mircea şi decît toţi
  camarazii lui ― chiar decît repetenţii mustăcioşi ― Dănuţ avea
  în schimb o faţă copilăroasă, cu toate că în jurul ochilor i se
  inelau, viorii, cearcănele dragostii. Izgonită din trup, copilăria
  stăruia delicat în rotunjimea lină a obrajilor, în puritatea feminină
  a bărbiei şi a gîtului, şi în entuziasmul fraged al mîniei cu reflexe
  de violetă pe fruntea cuo vînă răzvrătită. Mişcările sportive şi
  conturul hotărît al trupului îi dădeau o energie aparentă,
  atenuată, dacă nu dezminţită, de dulceaţa molatecă a ochilor
  castanii. Roşeaţa mînilor se învecina cu izbucnirea lacrimilor pe
  obrajii lui Dan ― încă Dănuţ.

  ― Ascultă, Mircea, începu el îndoindu-şi cu un gest familiar
  liceenilor cozorocul chipiului; Adina, orice s-ar întîmpla, şi orice-
  ai gînditu, nu-i o femeie. Bonjour.
  Cotind pe o stradă laterală se îndepărtă cu paşi elastici,
  întrecînd pe rînd pe toţi trecătorii.
  "Asta înseamnă că eu sînt un măgar!" monologă Mircea.

  Un tramvai, venind dinspre Cotroceni, se opri la halta
  apropiată. Mircea se repezi într-acolo. C-un picior pe scară şovăi.
  Întoarse capul în direcţia lui Dănuţ. Îi zări mersul aplecat şi
  nervos ca şi scrisul.
  "Du-te cu tramvaiul; du-te cu tramvaiul", şoptea îndîrjită
  demnitatea lui Mircea.

  Totuşi, numai demnitatea lui luă tramvaiul. El se luă după
  Dănuţ, săltînd cele două genţi şcolare care-i împovărau braţul.
  "Ca un hamal!" se batjocori singur ştergîndu-şi cu podul
  palmei broboanele de năduşeală.

  "Aşa îţitrebuie", gîndi el,...

 • a răspuns:
 • a răspuns:
  laughing tot ce au dat e prost e exact cum e in carte nu e rezumat laughing
 • a răspuns:
  Deşi plină de şcolari, vasta clădire a Liceului Lazăr din
  Bucureşti amuţise. Din ea nu s-auzeau decît zvonurile de-afară:
  gemătul lung al tramvaielor; vociferările ritmice ale oltenilor cu
  zarzavaturi, fructe şi cărbuni; şi în răstimpuri, prin flacăra albă a
  verii, corul crud şi anarhic al vrăbiilor din Cişmigiu.

  Mai bine de cinci sute de peniţi porniseră cruciada ultimelor
  teze ale anului, alungate de aceeaşi teroare ― corigenţa sau
  repetenţa ― călăuzite de acelaşi fanatism: cucerirea vacanţei
  fără de griji.
  În toate clasele, mirosul acid al cernelii stăpînea ― mai

  presus de celelalte ― ca prezenţa unui destin. De pe catedre,
  dominînd şirurile spinărilor aplecate, zeii didactici ― îndeobşte
  sluţi, neraşi, cu ochelari călări pe triste nasuri ― aveau expresia
  enigmatică a zeilor autentici.

  Fiţuicile circulau pe subt pupitre, se tupilau subt sugătorile
  imprimate cu tabla înmulţirii, pîndeau subt filele caietelor liniate
  şi emoţionate ― agere şi clandestine ca şopîrlele ― răsărind
  dintr-o manşetă cu inscripţii microscopice, din crăpăturile
  atavice ale băncilor sau din alte tainiţe intime. Cînd şi cînd, uşa
  vreunei clase se deschidea cu o încetineală leşinată şi se
  închidea patetic, izgonind pe coridor un mic Oedip în uniformă,
  prins cu fiţuica în caiet, cu cartea pe genunchi sau aplecat
  famelic pe caietul vecinului. Şi corul antic al tăcerii murmura-n
  urechile urechite în prezent şi viitor: "Repetent... repetent...
  repetent..."

  Alteori, o uşă izbucnea în lături şi se-nchidea pocnind ca un
  aplauz formidabil, făcînd loc şcolarului palid de emoţie, care cu
  gestul scenic al Damei cu camelii, ţinea pe faţă batista copios
  carminată cu sîngele unei sticluţe de cerneală roşie...
 • a răspuns:
  Si eu!