|

Cat este salariul minim pe economie? Si ce înseamnă "minim pe economie" mai exact?

2 răspunsuri:
| a răspuns:

Conform HG nr. 935/2019, pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, citez:
  "ART. 1.(1)Începând cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.230 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167, 333 ore pe lună, reprezentând 13, 327 lei/oră.
(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), începând cu data de 1 ianuarie 2020, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 167, 333 ore în medie pe lună, reprezentând 14, 044 lei/oră."
Este vorba de salariul minim sub care nu poate fi angajat un salariat cu norma intreaga.

| a răspuns:

Este o sumă fixată prin lege pentru o activitate de 40 de ore pe săptămână. Un angajator, indiferent pe ce meserie din economie trebuie să te angajeze măcar cu acesta, și nici un leu mai puțin.