| andrei8888p a întrebat:

Completarea NIR este obligatoriu in cazul unui pfa fara casa de marcat neplătitor de tva fara angati?

1 răspuns:
| Natalie4u a răspuns:

Da, completarea NIR (Notei de informare privind furnizarea/prestarea de servicii în regim de scutire de TVA) este obligatorie pentru PFA-urile fără casă de marcat care nu sunt plătitori de TVA și nu au angajați, în cazul în care acestea furnizează/prestează servicii în regim de scutire de TVA conform art. 294 din Codul Fiscal.

Potrivit art. 294 alin. (2) din Codul Fiscal, furnizorii de servicii care beneficiază de scutirea de TVA prevăzută la alin. (1) trebuie să elibereze note de informare care să conțină, printre altele, informații privind aplicarea scutirii de TVA. Aceste note trebuie să fie însoțite de documentele justificative aferente și să fie păstrate la sediul furnizorului.

Deși PFA-urile fără casă de marcat nu sunt obligate să emită facturi sau alte documente de vânzare în cazul prestării de servicii în regim de scutire de TVA, acestea trebuie să completeze NIR-ul și să îl păstreze la sediul lor în vederea controlului fiscal.