| unsimplucopil a întrebat:

Bună ziua.
Vreau să îmi cumpăr o mașină de pe Olx.
Întrebarea mea e alta.
Dacă nu am permis, o mai pot trece pe numele meu?
Sau trebuie să am permis?
Ideea e că am orasul la permis, de joi intr-o săpt.
Și mașina o va conduce fratele meu până atunci.
Dacă o pot trece pe mine, ce acte trebuie să îmi dea proprietarul și unde trebuie să merg?
Ofer funda.

7 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Poti inmatricula masina pe tine si fara a avea permis de conducere, una este dreptul de proprietate asupra masinii si alta dreptul de a conduce masina pe drumurile publice.
Transcrierea dreptului de proprietate (inmatricularea pe tine) se face conform Ordinului MAI nr. 1501/2006, privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor
cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART. 8.(1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectuează în baza următoarelor documente:  
a)cererea noului proprietar, al cărei model este prevăzut în anexă; în cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicită în cerere;
b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cărei model este stabilit conform reglementărilor legale, semnată de fostul şi noul proprietar, vizată de organele fiscale competente ale autorităţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de autorităţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesară depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;  
d)documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie; în cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;  
g)copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;  
j)plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
k) dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare;  
l)dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se păstrează de către noul proprietar;
n) procura specială, după caz."  

| mgtow a răspuns:

Cere numarul vin inainte sa mergi la ea pentru verificari carvertical si vezi ce reactie are

| darrio2007 a răspuns:

In locul tau, as astepta sa-mi iau permisul si apoi imi cumpar masina, ca sa o conduc eu. Prietenul tau ti-o poate aduce in stadiul de rablă, pana o vei conduce tu.

| mihai69 a răspuns:

Sigur ca poți să deții un autoturism chiar dacă nu ai permis.
Proprietarul trebuie să îți dea contractul de v/c și certificatul fiscal.

| unsimplucopil explică (pentru mihai69):

Si daca nu ofera fiscal? Inseamna ca nu imi mai da masina? Sau cum e? Singuru act care mi-l da e v/c?
Scuze, dar nu ma pricep deloc

| mihai69 a răspuns (pentru unsimplucopil):

A, uitasem - trebuie să-ți dea și cartea de identitate a vehiculului și talonul (cu mențiunea scrisă de mână pe ultima filă: "înstrăinat către...").
Fără certificat fiscal nu o poți înscrie, deci musai trebuie să ți-l fea. Altfel anulezi tranzacția.

| Zuzu1991 a răspuns:

Confunzi SERIOS, dreptul de proprietate cu dreptul de a conduce
EVIDENT ca poti sa posezi o masina pe care nu ai dreptul sa o conduci...
E V I D E N T