| mihail a întrebat:

Te poti angaja in invatamant chiar daca nu ai terminat vreo facultate de pedagogie, stiinte ale educatiei? Sa zicem ca ai terminat altceva, contabilitate, pishologie, Ase.

1 răspuns:
| aditimus a răspuns:

Depinde pe ce ramura de invatamant mergi.

. Acte de studii, certificate de calificare - acte necesare angajare
Angajatorul va putea solicita diplome de studii liceale, postliceale, universitare, postuniversitare, doctorat, scoli de arte si meserii etc.
Distingem aici intre ipoteza in care, prin lege, nu se poate ocupa un anumit post decat daca salariatul a absolvit anumite cursuri si ipoteza in care nu exista o astfel de obligatie legala, dar angajatorul solicita totusi ca ocupantul postului in discutie sa fie absolventul anumitor cursuri.

Exemplu Pentru ocuparea postului 211206 asistent meteorolog, nivelul de instruire prevazut in Clasificarea Ocupatiilor din Romania este 4 (studii superioare). Este asadar interzisa angajarea pe acest post a unei persoane care nu prezinta actele doveditoare de studii superioare.
Daca insa angajatorul solicita diplome atestand cunoasterea unei limbi straine, independent de nivelul de studii prevazut in COR, angajarea este legala, dar salariatul va putea fi concediat pentru necorespundere profesionala daca se va dovedi ca, in fapt, nu cunoaste limba straina in discutie.

7. Avize, autorizatii, atestari
In functie de postul ocupat, se vor solicita avize, autorizatii, atestari necesare pentru exercitarea meseriei sau profesiei.

Exemplu
Atestatul de traducator, necesar pentru ocuparea acestui post, se obtine in baza examenului pentru acordarea certificatului de traducator in si din limbi straine. Un astfel de examen se poate sustine, spre exemplu, la Centrul de Pregatire Profesionala in Cultura din Bucuresti, Str. Toamnei nr. 103, Bucuresti.
Retragerea ulterioara a acestor avize sau atestari de catre autoritatile sau organismele competente va antrena incetarea de drept a contractului individual de munca, potrivit art. 56 lit. g) din Codul muncii.

Daca aceste avize, autorizatii sau atestari sunt suspendate, salariatul are la dispozitie 6 luni pentru a le reinnoi. In intervalul respectiv, si contractul de munca este suspendat. La finele termenului de 6 luni, contractul de munca va inceta de drept, daca avizele, atestatele sau autorizatiile in discutie nu au fost reinnoite. Temeiul acestei incetari de drept il constituie art. 50 lit. h) din Codul muncii.