| Anonim124635 a întrebat:

Buna TPU! Dupa vacanta vom da evaluarile nationale si nu mi-am scris unele lectii la mate. Imi puteti da toate titlurile de lectii de la A la Z. va rog dau funda!

5 răspunsuri:
| Jassmina a răspuns:

Discuta cu un coleg de clasa si cere-i lui tot ce ai nevoie, fiindca noi nu stim ce ti-a predat tie profesorul vostru sau ce nu ai tu scris.
Un prieten sau coleg de clasa, este tot ce ai nevoie!

| sierra1 a răspuns:

~toate titlurile de lectii de la A la Z~

domnia ta are - precis - manualul in cauză. Acolo ai TITLURILE!

| Nirvanaaa a răspuns:

Cere de la un coleg lecțiile lipsa. Sigur se găsește vreunul care sa vrea sa îți dea lecțiile.

| rosessunflowersandlillies a răspuns:

Ai doua variante:

A) Site-ul acela - manuale edu -. Cauti manualele de matematica din a 5a pana in a 8a si te uiti la cuprins, asa ai sa stii toate titlurile

B) Te uiti in programa pentru Evaluarea Nationala si vei avea, la matematica, tot ce se cere.

Eu iti recomand prima varianta, programa e destul de vaga si nu e exact ceea ce ceri.

| Feri5 a răspuns:

Capitolul 1. Intervale de numere reale. Inecuații în ℝ / 11
1. Mulțimi definite printr-o proprietate comună a elementelor / 12
L1. Mulțimi / 12
L2. Relații între mulțimi. Operații cu mulțimi / 14
2. Intervale numerice și reprezentarea lor pe axa numerelor. Intersecția și reuniunea intervalelor / 17
L1. Reprezentarea numerelor reale pe axa numerelor. Submulțimi ale unei drepte / 17
L2. Intervale de numere reale și reprezentarea lor pe axa numerelor / 19
L3. Operații cu intervale de numere reale / 24
3. Inecuații de forma ax + b ≤ 0 (, ≥), unde a, b ∈ ℝ / 26
L1. Relațiile de inegalitate pe mulțimea numerelor reale: ≤, ≥,. Proprietăți / 26
L2. Inecuații de forma ax + b ≤ 0 (, ≥), unde a, b ∈ ℝ / 29
L3. Inecuații reductibile la inecuații de forma ax + b ≤ 0 (, ≥), unde a, b ∈ ℝ / 35

Capitolul 2. Calcul algebric în ℝ / 41
1. Operații cu numere reale / 42
L1. Operații cu numere reale / 42
L2. Calcule cu numere reale reprezentate prin litere / 44
2. Formule de calcul prescurtat / 50
L1. Pătratul unui binom. Produsul dintre suma și diferența a doi termeni / 50
L2. Aplicații ale formulelor de calcul prescurtat în raționalizarea numitorilor unor fracții / 53
3. Descompuneri în factori utilizând reguli de calcul / 55
L1. Descompunere în factori folosind factorul comun / 55
L2. Descompunerea în factori, folosind formule de calcul prescurtat / 57
L3. Alte metode de descompunere în factori / 59
L4. Aplicații practice / 63
4. Fracții algebrice. Operații cu fracții algebrice / 65
L1. Fracții algebrice. Mulțimea de definiție a unei fracții algebrice. Valoarea numerică a unei expresii algebrice / 65
L2. Amplificarea și simplificarea unui raport de numere reale reprezentate prin litere / 68
L3. Operații cu fracții algebrice / 71
5. Ecuații de forma ax2 + bx + c = 0, unde a, b, c ∈ ℝ / 75
L1. Ecuația de gradul al doilea cu o necunoscută / 75
L2. Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor de forma ax2 + bx + c = 0, unde a, b, c ∈ ℝ / 79

Capitolul 3. Funcții / 83
1. Funcții definite pe mulțimi finite. Graficul unei funcții. Reprezentarea geometrică a graficului unor funcții numerice / 84
L1. Noțiunea de funcție. Moduri de a defini o funcție / 84
L2. Graficul unei funcții. Reprezentarea geometrică a graficului unor funcții numerice / 88
2. Funcții de forma f : D → ℝ, f(x) = ax + b, unde a, b ∈ ℝ.
Interpretare geometrică. Lecturi grafice / 91
L1. Funcții de forma f : D → ℝ, f(x) = ax + b, unde a, b ∈ ℝ / 91
L2. Reprezentarea grafică a funcțiilor f : D → ℝ, f(x) = ax + b, unde a, b ∈ ℝ și D este un interval de numere reale. Lecturi grafice / 95
3. Elemente de statistică / 100
L1. Sortarea și organizarea unor date după criterii de tip dependență funcțională, frecvența absolută / 100
L2. Reprezentarea geometrică a seriilor statistice / 104
L3. Indicatorii tendinței centrale / 107

Capitolul 4. Elemente ale geometriei în spațiu / 113
1. Puncte, drepte, plane: convenții de notare, reprezentări, determinarea dreptei, determinarea planului, relații între puncte, drepte și plane / 114
L1. Puncte, drepte, plane: convenții de notare, reprezentări, determinarea dreptei / 114
L2. Determinarea planului, relații între puncte, drepte și plane / 117
L3. Pozițiile relative a două drepte în spațiu / 119
L4. Pozițiile relative ale unei drepte față de un plan / 121
L5. Pozițiile relative două plane. Plane paralele: descriere și reprezentare / 123
2. Corpuri geometrice / 125
L1. Piramida: reprezentare, elemente caracteristice / 125
L2. Desfășurarea piramidei / 128
L3. Prisma dreaptă: reprezentare, elemente caracteristice / 130
L4. Prisma dreaptă: desfășurare / 134
L5. Cilindrul circular drept: reprezentare, elemente caracteristice, desfășurare / 136
L6. Conul circular drept: reprezentare, elemente caracteristice, desfășurare / 140
3. Paralelism în spațiu / 143
L1. Drepte paralele, unghiul a două drepte în spațiu / 143
L2. Dreaptă paralelă cu un plan / 147
L3. Plane paralele / 149
L4. Secțiuni paralele cu baza în corpurile geometrice studiate / 152
4. Perpendicularitate / 157
L1. Drepte perpendiculare, dreaptă perpendiculară pe un plan, distanța de la un punct la un plan / 157
L2. Distanța dintre două plane paralele, înălțimea prismei drepte, a paralelipipedului dreptunghic, a cilindrului circular drept, a trunchiului de piramidă, a trunchiului de con circular drept / 162
L3. Plane perpendiculare, secțiuni diagonale, secțiuni axiale în corpurile studiate / 166
5. Proiecții ortogonale în spațiu / 172
L1. Proiecții de puncte, de segmente de dreaptă și de drepte, pe un plan / 172
L2. Unghiul dintre o dreaptă și un plan, lungimea proiecției unui segment pe un plan / 175
L3. Unghi diedru, unghi plan corespunzător unghiului diedru, unghiul a două plane / 178
6. Teorema celor trei perpendiculare / 182
L1. Teorema celor trei perpendiculare, calculul distanței de la un punct la o dreaptă / 182
L2. Reciproce ale teoremei celor trei perpendiculare, calculul distanței dintre două plane paralele / 185
Test de autoevaluare / 188
Capitolul 5. Arii şi volume ale unor corpuri geometrice / 189
1. Distanțe și măsuri de unghiuri pe fețele sau în interiorul corpurilor geometrice studiate / 190
L1. Calcularea unor distanțe pe fețele sau în interiorul corpurilor studiate / 190
L2. Calcularea unor măsuri de unghiuri pe fețele sau în interiorul corpurilor studiate / 193
2. Arii și volume ale unor poliedre / 196
L1. Aria și volumul prismei drepte / 196
L2. Aria și volumul piramidei regulate și ale tetraedrului regulat / 201
L3. Aria și volumul trunchiului de piramidă regulată / 205
3. Arii și volume ale unor corpuri geometrice / 208
L1. Aria și volumul cilindrului circular drept / 208
L2. Aria și volumul conului. Aria și volumul trunchiului de con circular drept / 210
L3. Sfera. Aria și volumul sferei / 214
Sper că te-am ajutat!