| gabi2312 a întrebat:

Cu ce medie se intra la liceul sportiv din Sibiu, Onosifor Ghibu?

Răspuns Câştigător
bursuc001
Userul Lunii
| bursuc001 a răspuns:

Bună!

Vezi mediile la linkul :
http://www.admitereliceu.ro/......e-admitere


Dacă te interesează admiterea la profil/specializare sportiv/ă, atunci apare altă "discuţie" :
Trebuie să ai medie de trecere ( minim 5 - media de admitere ) şi TREBUIE să dai probe eliminatorii ( vocaţionale )!
Media finală a celor admişi depinde şi de concurenţă...


Trebuie să dai Evaluarea Naţională normală ( Română + Matematică ) şi, în plus, TREBUIE să dai ( în luna mai 2015 ) Probele de aptitudini pentru "vocaţional" ( sportiv ) - vezi detalii despre probele de aptitudini în Anexa nr. 3 la ordinul M.E.N. nr. 4432/29.08.2014 de la linkul :
http://www.edu.ro/index.php/legaldocs/22040


"PROFIL SPORTIV :

Admiterea elevilor în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, este condiţionată de :
 existenţa avizului medical favorabil participării la probele de aptitudini sportive - condiţie eliminatorie;
 susţinerea şi promovarea probelor de aptitudini sportive.

La susţinerea probelor de aptitudini sportive, elevii sunt admişi numai în echipament corespunzător.

Comisia de examinare şi evaluare pentru probele de aptitudini sportive este compusă din:
- preşedinte (fără drept de notare) – directorul sau directorul adjunct al unităţii de învăţământ;
- vicepreşedinte (fără drept de notare) – şeful catedrei de specialitate;
- membri (cu drept de notare) – doi profesori de specialitate sau de specialităţi înrudite.

Aprecierea probelor se face cu note de la 10 la 1, nota minimă de admitere pentru fiecare dintre probele de aptitudini sportive este 6 (şase).

Elevului care nu obţine nota de promovare la o probă de aptitudini i se comunică imediat acest lucru. Acesta nu mai este primit la următoarele probe de aptitudini sportive şi este declarat respins la probele de aptitudini.

Nota finală la probele de aptitudini, pe disciplină sportivă, se calculează ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele acordate la fiecare probă în parte.

Pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au obținut nota finală la probele de aptitudini de minimum 7 (şapte).

Nu se admit contestaţii la probele de aptitudini sportive.

Notă: La disciplinele sportive care nu se regăsesc în anexă, probele şi normele de evaluare vor fi elaborate de inspectorul şcolar de educaţie fizică împreună cu cadre didactice de specialitate. Acestea vor fi transmise la M.E.N./D.G.E.Î.T.P.V., inspectorului de specialitate, cel mai târziu până la sfârşitul lunii martie, şi vor putea fi aplicate numai după ce au fost avizate de acesta." - SURSA = Anexa nr. 3 la ordinul M.E.N. nr. 4432/29.08.2014 de la linkul anterior.


Toate cele bune.

3 răspunsuri:
| SkyPilot a răspuns:

Interesant, Onisifor Ghibu a fost sportiv? Aflu lucruri noi big grin

| gabi2312 explică (pentru SkyPilot):

Liceul Onisifor Ghibu are un profil de sport

| gabi2312 explică (pentru SkyPilot):

Nu este un liceu sportiv doar are un profil sportiv.