| Darius2006RE a întrebat:

Daca am 4:90 la o materie media se rotunjește?

4 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

O medie semestriala la o materie se rotunjeste cu pana la 0, 50 puncte in favoarea elevului, asa ca vei avea media 5, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 5079/2016, citez:
"ART. 120
(1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.  
(2)La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3)Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrială (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(4)La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se calculează astfel: "media semestrială = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului."

| romeo78 a răspuns:

Dacă este vorba de o medie rezultată din adunarea unor note, iar rezultatul ➗ împărțirii dă nota de 4, 90 nu se rotunjește nimic!

| misssuccubus a răspuns:

Depinde de profesor. Stiu care au avut si 4 fix si le-a dat 5 din mila laughing asa ca depinde cat de detreaba e profesorulwinking

| LapteMiere a răspuns:

Nu.