| Anonim6666644 a întrebat:

Daca am media 4 la 3 materi pe semestrul 2 si pe semestrul 1 am media 6 la toate 3 raman repetent?

5 răspunsuri:
| 愛日本 a răspuns:

Nu,nu ramai.Vei avea 5 la toate.

| AFR81 a răspuns:

Per total va fi media 5, deci, de trecere. Nu vei ramane.

bursuc001
Userul Lunii
| bursuc001 a răspuns:

Bună!

În acest caz, media anuală este de 5, 00 - deci, NU rămâi corigent/ă :)


"Art. 191 (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o
diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrialţ (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării
modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui modul care se termină pe parcursul anului se face în mod obligatoriu în momentul finalizării acestuia, nefiind condiţionată de
sfârşitul semestrului. Aceasta este considerată şi media anuală a modulului.
(8) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică, fără rotunjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele şi de la purtare. Media generală, în cazul curriculumului organizat pe module, se calculează în conformitate cu reglementările legale în vigoare, media generală a unui modul fiind similară cu media generală a unei discipline." - SURSA = R.O.F.U.I.P. aprobat prin Ordinul MEN nr. 5115/15.12.2014 de la linkul :
http://www.isjmm.ro/......rofuip.pdf


Toate cele bune.

| Xpressurself a răspuns:

Daca nu te apuci de invatat se poate. pana la urma depinde de profesori. eu iti recomand sa vb cu parintii tai si sa le spui ca ai probleme.

| malyx a răspuns:

Nu