| PVCV a întrebat:

Daca esti absent cu motivare jumate de semestru, trebuie sa repeti clasa?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Nu trebuie neaparat sa repeti clasa si sunt 2 situatii.
1. Daca este vorba de sem.I vei fi declarat amanat pe acest semestru si va trebui sa obtii note pentru sem.I la inceputul sem.II.
2. Daca este vorba de sem.II vei fi declarat amanat pe acest sem. sau pe an si va trebui sa sustii examene pentru fiecare materie la care nu ai media incheiata.
Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/2020, citez:
"ART. 117.Sunt declaraţi amânaţi, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situaţia şcolară la una sau la mai multe discipline de studiu/module din următoarele motive:
a)au absentat, motivat şi nemotivat, la cel puţin 50% din numărul de ore de curs prevăzut într-un semestru la disciplinele/modulele respective;
e)nu au un număr suficient de calificative/note, necesar pentru încheierea mediei/mediilor, sau nu au calificativele/mediile semestriale ori anuale la disciplinele/modulele respective, consemnate în catalog de către cadrul didactic, din alte motive decât cele de mai sus, neimputabile personalului didactic de predare.
ART. 118.(1)Elevii declaraţi amânaţi pe semestrul I îşi încheie situaţia şcolară în primele patru săptămâni de la revenirea la şcoală.
(2)Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuţi la alin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate în rubrica semestrului I, datate la momentul evaluării.
(3)Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amânaţi pe semestrul al II-lea, a celor declaraţi amânaţi pe semestrul I care nu şi-au încheiat situaţia şcolară conform prevederilor alin. (1) şi (2) sau a celor amânaţi anual se face înaintea sesiunii de corigenţe, într-o perioadă stabilită de consiliul de administraţie. Elevii amânaţi care nu promovează la una sau două discipline/module de studiu în sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amânaţi se pot prezenta la sesiunea de examene de corigenţe. Elevii declaraţi amânaţi anual din clasa pregătitoare, respectiv din clasa I, care nu se prezintă în sesiunile de examinare sunt reînscrişi în clasa pentru care nu s-a încheiat situaţia şcolară."

4 răspunsuri:
| Jassmina a răspuns:

Da, cred ca poate amana anul scolar, medical.

| Yuoia a răspuns:

Jumatate de semestru? E clar ca ai pierdut multe materie. Probabil vei repeta clasa.

| Yasmin875 a răspuns:

Ești internat în spital?

| gabriel2004o a răspuns:

Am un coleg care abia o fost o luna la școală și o trecut cu 2 corigente
Oricum, nu te baza pe asta dacă ai de gând ca acum în clasa a 11-a chiar urmează sa rămână repetent ca nu mai e văzut cu ochii buni de profesori