| Maramara50 a întrebat:

Pt inscrierea la facultate imi sunt necesare fotocopii dupa buletin si certificatul de nastere. Fotocopiile acestea se refera la copii legalizate?

2 răspunsuri:
| NameInUse a răspuns:

Nu, mergi la xerox si acolo la facultate sunt comparate originalul cu copia si scrie persoana care se ocupa cu inregistrarea studentilor dedesubt *conform cu originalul*, deci nu e nevoie sa dai bani la notar pentru legalizare.

| teamleader a răspuns:

Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere şi vor depune un dosar plic cu următoarele documente:
- diploma de bacalaureat, în original, obţinută în România sau ATESTAT de echivalare emis de CNRED;
- original* și copie simplă după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/ paşaport
- original* și copie simplă după certificatul de naştere;
- original* și copie simplă după certificatul de căsătorie sau documentul care atestă schimbarea numelui, (dacă este cazul);
- adeverinţă medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, care să menţioneze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidenţă cu boli cronice, şi care sunt acestea dacă este cazul);
- trei fotografii 3/4;
chitanţa atestând plata taxei de înscriere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă. Cele Marcate cu *
star se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisie.