| DorianGheorghe07 a întrebat:

Salut, se poate face transferul de la un profil la altul in acelasi liceu dupa primul semestru?

4 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

De regula nu se poate, dar exista si unele exceptii.
Conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/2020, citez:
"(3)Transferurile în care se păstrează forma de învăţământ, cu schimbarea profilului şi/sau a specializării, se efectuează, de regulă, în perioada vacanţei de vară, conform hotărârii consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul.
(4)Transferul elevilor în timpul anului şcolar se poate efectua, în mod excepţional, cu respectarea prevederilor prezentului regulament, în următoarele situaţii:
a) la schimbarea domiciliului părinţilor într-o altă localitate, respectiv într-un alt sector al municipiului Bucureşti;  
b) în cazul unei recomandări medicale, eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de direcţia de sănătate publică;  
c) de la clasele de învăţământ liceal la clasele de învăţământ profesional;  
d) la/de la învăţământul de artă, sportiv şi militar;  
e) de la clasele cu program de predare intensivă a unei limbi străine sau cu program de predare bilingv la celelalte clase;  
f) în alte situaţii excepţionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar."  

| sierra1 a răspuns:

Da, dar DOAR in mod excepțlonal și nu e cazul. In vacanța mare fă cerere la secretatiat!

| siriusblack98 a răspuns:

Se poate face în vacanța dintre semestre și în vacanța de vară.

| SPECTOGRAFIE a răspuns:

Da. Se poate.