| Kornuletz540 a întrebat:

Actualmente cât este șomajul și de ce acte ai nevoie pentru a-l putea lua?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Perioada de acordare si indemnizatia pentru somaj nu este o suma fixa decat pentru absolventi (250 lei pe luna).
Pentru cei care au muncit este in functie de vechimea in munca si salariul avut, conform L.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, citez:
"„ART. 39.(1)Indemnizaţia de şomaj se acordă şomerilor prevăzuţi la art. 17 alin. (1), pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;  
b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;  
c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.  
(2)Cuantumul indemnizaţiei de şomaj prevăzute la alin. (1) este o sumă acordată lunar şi în mod diferenţiat, în funcţie de stagiul de cotizare, după cum urmează:
a)75% din valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data stabilirii acestuia, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin un an;
b)suma prevăzută la lit. a), la care se adaugă o sumă calculată prin aplicarea, asupra mediei veniturilor care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj pe ultimele 12 luni în care s-a realizat stagiu de cotizare, a unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare.
(2^1)Veniturile care constituie baza de calcul al indemnizaţiei de şomaj, prevăzute la alin. (2) lit. b), se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi şi se declară prin Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, prevăzută de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) Cotele procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), sunt:  
a) 3% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 3 ani;  
b) 5% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 5 ani;  
c) 7% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 10 ani;  
d) 10% pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de cel puţin 20 de ani.  
(4)Pentru persoanele care au fost asigurate în baza unui contract de asigurare pentru şomaj, la determinarea sumei calculate prin aplicarea unei cote procentuale diferenţiate în funcţie de stagiul de cotizare, prevăzute la alin. (2) lit. b), se va avea în vedere venitul lunar declarat în contractul de asigurare pentru şomaj."

Întrebări similare