| Feyenooord666666 a întrebat:

Am tot cautat pe net dar nu am gasit...

Funda pentru raspunsul castigator happy.

Daca vreau sa radiez masina mea (fier vechi) cum se procedeaza?

Iar se poate face si in alt judet?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Sa predai masina la fier vechi se poate in orice judet, radierea se face in judetul unde a fost inmatriculata.
Conform Ordinului MAI nr. 1501/2006, cu md. si compl. ulterioare, citez:
CAP. VI.Radierea din circulaţie a vehiculelor
  "ART. 24.(1)Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate pot depune o cerere privind radierea din circulaţie, al cărei model este prevăzut în anexă, dacă fac dovada depunerii acestora într-un spaţiu adecvat.
(2) Proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi să solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data:
a) când vehiculul a fost dezmembrat, casat sau predat unei unităţi specializate, în vederea dezmembrării;
ART. 25.(1)Radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
(2)În cazul vehiculelor înmatriculate anterior datei de 1 iulie 1993, care deţin certificate de înmatriculare şi numere de înmatriculare modele vechi sau care au o vechime de fabricaţie mai mare de 30 de ani, radierea se poate efectua în baza unei declaraţii pe propria răspundere a titularului înmatriculării ori a moştenitorilor legali ai acestuia, care să ateste că vehiculul a fost dezmembrat sau retras definitiv din circulaţie şi nu mai circulă pe drumurile publice."

1 răspuns: