| alebarim89 a întrebat:

Are voie angajatorul sa ma dea afara in timpul sitarii de urgenta dar eu fiind in perioada de proba?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Da, are voie, in perioada de probe contractul individual de munca poate fi desfacut unilateral, atat de catre angajator, cat si de catre salariat, chiar si fara motivare, conform Codului muncii, rep. in 2011, citez:
„ART.31. (1) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se poate stabili o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuţie şi de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcţiile de conducere.
(2)Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv prin modalitatea perioadei de probă de maximum 30 de zile calendaristice.
(3)Pe durata sau la sfârşitul perioadei de probă, contractul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la iniţiativa oricăreia dintre părţi, fără a fi necesară motivarea acesteia.
(4)Pe durata perioadei de probă salariatul beneficiază de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislaţia muncii, în contractul colectiv de muncă aplicabil, în regulamentul intern, precum şi în contractul individual de muncă."