| Aoxanaf1234567891023450000 a întrebat:

Buna seara, copilul meu a pierdut bursa socială anul acesta din cauza absențelor nemotivate (20).El a lipsit undeva in luna mai 18-25, avand in vedere că a dus scutire pe data de 12 iunie a rămas fără bursa socială pentru că Dna diriginta a trimis situația absențelor pe data de 6 iunie.Din câte știu eu in aceea perioada nu se făceau ore deoarece era greva profesorilor și nu mergea la scoala.Copilul a dus scutirea pe 12, unde este greseala?

2 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Greseala este ca nu a dus scutirea in maximum 7 zile dupa 25 mai, avand in vedere prevederile Regulamentului-cadru, de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 4183/2022, citez:
„ART. 94
  (1) Prezenţa elevilor la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează, în mod obligatoriu, fiecare absenţă. Absenţa se consemnează în catalog doar în cazul în care elevul nu este prezent la ora de curs şi nu poate fi folosită drept mijloc de coerciţie.
  (2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/ institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
  (6) Învăţătorul/Institutorul/Profesorul pentru învăţământul primar/Profesorul diriginte păstrează la sediul unităţii de învăţământ, pe tot parcursul anului şcolar, actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor, prezentate în termen de 7 zile de la reluarea activităţii elevului.
  (7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (6) atrage declararea absenţelor ca nemotivate."

| Hyperion7 a răspuns:

La copil.
Trebuia să aducă până în termenul limita.
De obicei așa era și la noi, până pe 6 maxim se depune acesta situație.
Într-adevăr, ore nu s-au făcut, însă diriginții tot au făcut situația în ceea ce privesc bursele.Deci da.