| anonim0852 a întrebat:

Buna seara,
Va rog sa îmi confirmați dacă perioada de preaviz in cazul rezilierii unui contract de închiriere (la inițiativa proprietarului) este de 60 de zile sau este legală și o perioada mai redusă. Proprietarul a vândut imobilul închiriat unei alte persoane. Mentionez ca se va încheia un contract de închiriere cu noul proprietar.

6 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Depinde de felul si perioada inchirierii.
Conform Codului civil, citez:
 "ART. 1.824. Închirierea făcută fără determinarea duratei  
(1)Atunci când contractul de închiriere s-a încheiat fără determinarea duratei şi nu s-a convenit altfel, chiriaşul poate denunţa contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decât sfertul intervalului de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei.
(2)În cazul prevăzut la alin. (1), locatorul poate denunţa contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic de:
a) 60 de zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este de o lună sau mai mare;  
b) 15 zile, dacă intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o lună.  
  ART. 1.825.Denunţarea închirierii încheiate pe durată determinată  
(1)Dacă închirierea este pe durată determinată, locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile. Orice clauză contrară este considerată nescrisă.
(2)În cazul în care închirierea este pe durată determinată, iar în contract s-a prevăzut că locatorul poate denunţa unilateral contractul în vederea satisfacerii nevoilor locative proprii sau ale familiei sale, acestei denunţări i se aplică termenul de preaviz prevăzut la art. 1.824 alin. (2)."

| anonim0852 explică (pentru Ioandelasal):

Contractul este pe 2 ani. Plata se face lunar. Înțeleg ca se aplica termenul de 60 de zile. Va multumesc!

| anonim0852 explică (pentru Ioandelasal):

Contractual de inchiriere cu noul proprietar se poate încheia in ziua in care s-a încheiat contractul de vânzare-cumpărare?

| Ioandelasal a răspuns (pentru anonim0852):

Sigur ca se poate, nu exista nici o interdictie in acest sens.

| Ventrue a răspuns:

Rezilierea înainte de termen, când există acordul ambelor părți, va respecta preavizul pe care Codul civil l-a stabilit, cel de 60 de zile, dacă intervalul pentru plata chiriei este de o lună de zile sau mai mare;