| Brunet_Bogdan_1994 a întrebat:

Buna ziua am gasit sa cumpar o masina inmatriculata pe Bulgaria la un pret avantajos pentru mine!
Ce acte trebuie sa detina vanzatorul pentru ca eu sa o pot inscrie sau cel putin sa ii scot numere rosii?!?!

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Este necesar sa-ti predea actele masinii - certificat de inmatriculare si cartea de identitate si certificatul de atestare fiscala.
Conform Ordinului MAI nr. 1501/2006, citez:
"ART. 8. (1) Transcrierea transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul se efectueazã în baza urmãtoarelor documente:
a) cererea noului proprietar. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane care poate folosi vehiculul în virtutea unui drept legal, altul decât cel de proprietate, proprietarul va menţiona solicitarea explicitã în cerere;
b) fişa de înmatriculare a vehiculului, al cãrei model este stabilit conform reglementãrilor legale, semnatã de fostul şi noul proprietar, vizatã de organele fiscale competente ale autoritãţilor administraţiei publice locale. În cazul fostului proprietar al vehiculului se poate depune certificatul de atestare fiscalã emis de autoritãţile administraţiei publice locale, situaţie în care nu mai este necesarã depunerea fişei de înmatriculare. În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completatã cu datele acesteia;
c) cartea de identitate a vehiculului, în original şi în copie;
d) documentul care atestã dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii, în original şi în copie;
e) actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie. În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmeazã a fi înscrisã şi o altã persoanã, se va prezenta actul de identitate sau, dupã caz, documente care sã ateste dobândirea personalitãţii juridice, denumirea şi sediul, în copie;
f) dovada efectuãrii inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;
g) copia documentului de asigurare obligatorie de rãspundere civilã pentru prejudicii produse prin accidente de circulaţie, în termenul de valabilitate a acesteia;
h) dovada plãţii taxei de înmatriculare;
i) certificatul de înmatriculare al fostului proprietar, în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;
j) plãcuţele cu numãrul de înmatriculare, dacã noul proprietar are domiciliul, reşedinţa sau sediul pe raza altui judeţ decât al fostului proprietar;
k) dovada plãţii contravalorii certificatului de înmatriculare;
l) dovada plãţii contravalorii plãcuţelor cu numãrul de înmatriculare, cu excepţia cazului în care acestea se pãstreazã de cãtre noul proprietar;
m) certificatul de autenticitate al vehiculului, cu excepţia autovehiculelor destinate competiţiilor sportive şi a vehiculelor istorice, pentru cazurile stabilite de reglementãrile în vigoare;
n) procura specialã, dupã caz."