|

Ce acte ar putea fi "dovada domiciliului unde va fi ingrijit cainele"? In afara de copie dupa contractul casei

3 răspunsuri:
| a răspuns:

Dovada domiciliului se poate face cu unul din următoarele documente:
1.contractul de vânzare-cumpărare al unui imobil cu destinaţia de locuinţă, încheiat în formă autentică;
2. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă, încheiat în formă autentică;
3. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
4. contractul de vânzare-cumpărare a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
5. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de uz sau uzufruct, încheiate în formă autentică.
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv cel care dobândeşte deplina proprietate sau un drept de uz ori uzufruct asupra acestuia, nu şi cel care dobândeşte nuda proprietate; nudul proprietar îşi poate stabili domiciliul doar cu acceptul uzufructuarului;
6. contractul de donaţie a unui imobil tip locuinţă cu clauză de abitaţie, încheiat în formă autentică;
Notă: poate cere înscrierea domiciliului la imobilul respectiv persoana fizică care dobândeşte dreptul de abitaţie asupra acestuia;
7. contractul de schimb de locuinţe, încheiat în formă autentică;
8. contractul de întreţinere, încheiat în formă autentică;
Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă (uzufruct viager) rezervat persoanei întreţinute, priveşte doar o parte din imobil, atunci întreţinătorul are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
9. contractul de rentă viageră, încheiat în formă autentică;
Notă: dacă dreptul de uz sau de folosinţă rezervat persoanei care primeşte renta, priveşte doar o parte din imobil, atunci cel care plăteşte renta, are desigur dreptul de a folosi restul imobilului ca şi locuinţă, cu consecinţa stabilirii domiciliului la adresa respectivă;
10. contractul de construire a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţit de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
11. autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de procesul verbal de predare-primire a locuinţei sau de recepţie preliminară;
12. autorizaţia de construcţie a unui imobil cu destinaţia de locuinţă însoţită de autorizaţia de luare în folosinţă a imobilului (tip locuinţă);
13. certificatul de moştenitor eliberat de notarul public în cadrul procedurii succesorale notariale necontencioase;
14. contractul de închiriere (de locaţiune) a unui imobil cu destinaţia de locuinţă;
Notă: - dacă acest contract a fost încheiat în formă autentică nu se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară şi nu este necesară prezentarea vreunui alt document;
- dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată, acest tip de contract se impune să fie înregistrat la Administraţia Financiară pentru plata impozitului pe venit, fără a fi necesară prezentarea vreunui alt document;
- dacă a fost încheiat sub forma înscrisului sub semnătură privată şi nu a fost înregistrat la Administraţia Financiară se impune şi prezentarea actului de proprietate/a extrasului de carte funciară pentru a se dovedi dreptul celui care închiriază de a încheia contractul;

| explică (pentru Ioandelasal):

Adica trebuie sa te duci cu contractul in original si doar se uita pe el?

| a răspuns (pentru aimullah123):

Te duci cu contractul original si cu o copie, o sa-l vada, vor scrie pe copie ca este conforma cu originalul, pastreaza copia si originalul il restituie.