|

Constituția poate fi revizuită numai prin referendum?

Răspuns Câştigător
| a răspuns:

Da, este obligatoriu ca revizuirea sa fie supusa referendumului, avand in vedere prevederile Constitutiei Romaniei, citez:
"ART.151.Procedura de revizuire
(1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, cu o majoritate de cel puţin două treimi din numărul membrilor fiecărei Camere.
(2) Dacă prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaţilor şi Senatul, în şedinţă comună, hotărăsc cu votul a cel puţin trei pătrimi din numărul deputaţilor şi senatorilor.
(3) Revizuirea este definitivă după aprobarea ei prin referendum, organizat în cel mult 30 de zile de la data adoptării proiectului sau a propunerii de revizuire."

1 răspuns:
| a răspuns:

Da!