| Oly333Oly a întrebat:

Este legal ca profesorii sa dea note pe un referat care trebuie predat in timpul vacantei?
Iar daca nu este facut elevi sa fie sanctionati?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Da, este legal si referatul constituie o metoda de evaluare, conform Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/2020, citez:
"ART. 104.(1)Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de vârstă şi de particularităţile psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educaţiei şi de specificul fiecărei discipline. Acestea sunt:
a) evaluări orale;  
b) teste, lucrări scrise;  
c) experimente şi activităţi practice;  
d) referate;  
e) proiecte;  
f) probe practice;  
g)alte instrumente stabilite de comisia pentru curriculum şi aprobate de director sau elaborate de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării/inspectoratele şcolare.
(2)În învăţământul primar, la clasele I-IV, în cel secundar şi în cel postliceal, elevii vor avea la fiecare disciplină/modul, cu excepţia celor preponderent practice, cel puţin o evaluare prin lucrare scrisă pe semestru."

1 răspuns:
| Mirel4412 a răspuns:

Probabil profesorii au dat referatul pe timpul vacantei deoarece timpul vostru era prea incarcat in timpul scolii. Nu prea ai ce sa faci in privinta la asta, nu ia nimeni masuri pentru asta, doar fa-l si gata happy