|

Hey TPU, revin cu o întrebare! Pentru acel program Euro 200 pentru cumpărarea de calculator, in primul rand as vrea sa știu dacă trebuie neapărat mama sa fie prezenta pentru a semna ceva sau ceva de genul! Ar putea să semneze un bunic în locul ei, fara procura asupra mea? Și în al doilea rând, trebuie neapărat calculator sa fie cumpărat sau se poate și laptop?

4 Raportează Evaluează
4 răspunsuri:
| a răspuns:

Cererea trebuie semnata si de un parinte iar de bunic numai cu procura speciala.
Conform Anexei nr.1 la HG 1294/2004, cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART. 3
(1) Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionării unui calculator în baza Legii nr. 269/2004, beneficiarii întocmesc o cerere conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, pe care o depun la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris elevul/studentul.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte, tutore sau curator, după caz.
(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de următoarele documente: a) copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;
b) copii ale certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei;
c) adeverinţă de la instituţiile de învăţământ/unităţile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalţi fraţi/surori;
d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.
e) declaraţie pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 şi că dispun de diferenţa de bani pentru achiziţionarea unui calculator cu o configuraţie minimă standard.
f) adeverinţă eliberată de către unitatea de învăţământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul şcolar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor...2005 - 2200 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru Ioandelasal):

Mă refeream, trebuie sa fie mama de fata la ceva, adică poate să îmi facă foi de mână și să le trimită prin posta?!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru Secret5):

Ti-am spus ca un parinte trebuie sa semneze cererea, nu este nevoie sa fie de fata si aceasta rezulta si din prevederile citate. Dupa ce mama iti semneaza cererea poti sa o depui tu, impreuna cu actele necesare.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Presupun ca se vor putea achiziționa și Laptop-urii (cel puțin așa a fost în anii trecuții) cel mai probabil magazinele marii vor veni cu oferte avantajoase.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează