|

Notarul stagiar primește salariu de la notarul definitiv cu care face stagiul?

1 Raportează Evaluează
Răspuns Câştigător
| a răspuns:

Nu primeste salariu, stagiarul trebuind sa suporte toate cheltuielile cu pregatirea teoretica si practica si o parte din taxa de scolarizarea se plateste notarului indrumator.
Conform L.36/1995, rep. in 2018, citez:
"ART. 25.(1) După promovarea examenului sau concursului prevăzut la art. 24, notarul stagiar urmează timp de 2 ani cursurile de pregătire teoretică şi practică organizate de Institutul Notarial Român.
  (2) Pe perioada desfăşurării stagiului, notarul stagiar suportă cheltuielile de pregătire stabilite de către Institutul Notarial Român. Nefrecventarea cursurilor sau neplata cheltuielilor de pregătire atrage încetarea calităţii de notar stagiar. Structura pregătirii şi condiţiile aplicării sancţiunii prevăzute în prezentul alineat, precum şi procedura desfăşurării stagiului se stabilesc prin regulament aprobat de către Consiliul Uniunii.
  (3) Pregătirea teoretică se desfăşoară prin frecventarea cursurilor organizate de Institutul Notarial Român. Pregătirea practică se desfăşoară în cadrul unui birou notarial, desemnat de către Colegiul director al Camerei în care notarul stagiar a susţinut examenul sau concursul de dobândire a calităţii de notar stagiar, cu acordul notarului public coordonator."

1 răspuns: