| bebe1000 a întrebat:

Pentru eliberarea pasaportului simplu electronic in afara de buletin si dovada achitarii acelei taxe mai trebuie ceva? L-a facut cineva de curand? Mai exista vreo cerere ceva?

2 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Conform NORMELOR METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, aprobate prin HG 94/2006, cu modificările si completarile ulterioare, citez:
"ART. 5
  (1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, însoţite de următoarele documente:
  a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, după caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţită de certificatul de naştere, în original;
  b) documentul care face dovada achitării contravalorii paşaportului, în original, sau documentul de plată editat pe suport hârtie conţinând toate informaţiile aferente plăţii efectuate prin mijloace de plată online, completat pe numele titularului;
  c) paşaportul anterior, dacă acesta există."

| blackann a răspuns:

Nu, doar buletinul si dovada platii.