| Ali449 a întrebat:

Salut, dacă sunt din Iași pot sa-mi fac pașaport la București?

2 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Da, se poate, daca ai resedinta (flotant) in Bucuresti sau daca exista motive obiective care impiedica deplasarea la serviciul de care apartine domiciliul ori resedinta, conform L.248/2005, cu md. ulterioare, citez:
"ART.15.
(1) Paşaportul simplu electronic se eliberează, la cerere, cetăţenilor români care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezenta lege şi nu se află în una dintre situaţiile de suspendare a dreptului de a călători în străinătate.
(2) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de către solicitanţi, în ţară, la serviciile publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple în a căror rază de competenţă au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, iar în străinătate, la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României.
(3) În cazul în care solicitantul paşaportului simplu electronic nu se poate prezenta la serviciul public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple de la domiciliu sau reşedinţă, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse la cel mai apropiat serviciu public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple.
(3^1) Pentru sprijinirea activităţii specifice a structurilor cu atribuţii în domeniul ordinii publice şi siguranţei naţionale şi a altor autorităţi şi instituţii publice şi în vederea coordonării procesului de eliberare şi evidenţă a paşapoartelor, cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice pot fi depuse şi soluţionate şi la nivelul Direcţiei Generale de Paşapoarte.
(4) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice, în cazul persoanelor lipsite temporar de capacitatea de exerciţiu, pot fi depuse în numele titularului de către reprezentantul legal sau de către autorităţile medicale române, prezenţa titularului fiind obligatorie."

| goguPatent a răspuns:

Da, posaportul il poti face oridunde, chiar si in alta tara

Întrebări similare