| iSaiyan a întrebat:

Salut TPU, la varsta de 16 ani poti avea contract de munca?

2 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Da, de la 16 ani te poti angaja singur, conform Codului muncii, rep. in 2011, cu md. si compl. ulterioare, citez:
„Art.13.(1)Persoana fizicã dobândeşte capacitate de muncã la împlinirea vârstei de 16 ani.
(2) Persoana fizicã poate încheia un contract de muncã în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea fizicã, aptitudinile şi cunoştinţele sale, dacã astfel nu îi sunt periclitate sãnãtatea, dezvoltarea şi pregãtirea profesionalã.
(3)Încadrarea în muncã a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisã.
(4)Încadrarea în muncã a persoanelor puse sub interdicţie judecãtoreascã este interzisã.
(5)Încadrarea în muncã în locuri de muncã grele, vãtãmãtoare sau periculoase se poate face dupã împlinirea vârstei de 18 ani; aceste locuri de muncã se stabilesc prin hotãrâre a Guvernului."

| isemilia a răspuns:

Da, cu acordul parintilor.