| oceanoflove a întrebat:

Stie cineva daca se trec in cazierul fiscal amenzile date pentru neplata calatoriei de transport (stb)? Si daca da, daca le platesti acestea se radiaza?

5 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Asemenea contraventii nu se inscriu in cazierul fiscal, avand in vedere prevederile OG nr.39/2015, citez:
"ART. 4. Înscrierea în cazierul fiscal şi transmiterea informaţiilor între instituţii
  (1) În cazierul fiscal al persoanelor fizice, juridice şi al entităţilor fără personalitate juridică se înscriu informaţii privind faptele sancţionate contravenţional sau penal de legile fiscale, contabile, vamale, precum şi cele care privesc disciplina financiară.
  (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), faptele sancţionate contravenţional cu avertisment nu se înscriu în cazierul fiscal."
De altfel, chiar contraventiile care se incriu in cazierul fiscal, se radiaza in termen de o luna de la data inscrierii, daca amenda a fost platita, citez:
"ART. 6.Scoaterea din evidenţă a contribuabililor care au informaţii înscrise în cazierul fiscal
  (1) Contribuabilii care au înscrise informaţii în cazierul fiscal se scot din evidenţă dacă se află în următoarele situaţii:
  e) faptele sunt sancţionate contravenţional, cu excepţia faptelor prevăzute la lit. f), într-o perioadă de o lună de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, cu condiţia achitării cuantumului amenzilor contravenţionale. În situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în această perioadă, scoaterea din evidenţă se realizează în termen de 3 zile lucrătoare de la data achitării amenzilor sau la data împlinirii unui termen de 5 ani de la data înscrierii informaţiilor în cazierul fiscal, în situaţia în care cuantumul amenzilor nu a fost achitat în acest termen;"

sadrian46
| sadrian46 a răspuns:

Nu se trec, iar ceea ce este trecut în cazier, nu se radiază contra plată.

| AllMight a răspuns:

Doar faptele penale apar in cazier, amenda stb nu reprezinta o fapta penala ci una contraventionala.

| Ioandelasal a răspuns (pentru AllMight):

Utilizatorul a intrebat de cazierul FISCAL, nu de cazierul JUDICIAR.

| AllMight a răspuns (pentru Ioandelasal):

Greseala mea. Felicitari.