| Evelinmariaa a întrebat:

Știe cineva daca bursa medicala la facultate poate fi obținută și pentru miopie forte? Adică o miopie de aproximativ -7?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Nu exista bursa medicala ci bursa de ajutor social.
Conform HG 558/1998, citez:
  ANEXA 2.CRITERII GENERALE        
de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, cursuri de zi, citez:
"8. Bursele de ajutor social se acordă:  
a) studenţilor integralisti din instituţiile de învăţământ superior de stat, cărora li se aplică prevederile art. 10 lit. r) din Legea nr. 42/1990, republicată, în baza certificatului eliberat de Comisia pentru aplicarea Legii nr. 42/1990, care atesta calitatea lor ori a unuia dintre părinţi de "Luptători pentru Victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989" sau de "Erou-martir" - cu una dintre menţiunile: rănit, reţinut, rănit şi reţinut, remarcat prin fapte deosebite, însoţit de brevet semnat de Preşedintele României;
b) studenţilor orfani, celor proveniţi din casele de copii sau plasament familial, care nu realizează venituri;  
  c) studenţilor bolnavi TBC care se afla în evidenta unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficienta renala cronica, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, cei infestati cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, spondilita anchilozanta sau reumatism articular;
  d) studenţilor a căror familie nu realizează pe ultimele 3 luni un venit lunar net mediu pe membru de familie mai mare decât salariul minim pe economie.
Senatele universitare pot acorda şi alte burse sociale, conform criteriilor şi regulamentelor proprii."  
De asemenea Conform Ordinului MEN nr. 3392/2017, cu md. si compl. ulterioare, citez:
"CRITERII din 27 februarie 2017 de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă
ART. 6.(1) Bursele sociale se acordă, pe baza prevederilor regulamentului propriu stabilit de către senatul universitar, la propunerea Consiliului de administraţie, ca urmare a consultării cu reprezentanţii studenţilor, inclusiv organizaţiile studenţeşti din universitate.  
(2) Beneficiarii burselor sociale sunt:  
a) studenţii orfani de unul sau ambii părinţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul şi care nu realizează venituri peste plafonul pentru acordarea bursei sociale;  
b) studenţii bolnavi TBC, care se află în evidenţa unităţilor medicale, celor care suferă de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţă renală cronică, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice, boli rare, tulburări din spectrul autist, boli hematologice (hemofilie, talasemie etc.), surditate, fibroză chistică, cei infestaţi cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, cei cu handicap locomotor, spondilită anchilozantă sau reumatism articular şi cu orice alte boli cronice pe care senatele universitare le pot lua în considerare;  
c) studenţii a căror familie nu a realizat în cele 3 luni înainte de începerea semestrului/anului universitar un venit lunar net mediu per membru de familie mai mare decât salariul de bază minim net pe economie.  
(3) Bursele se acordă şi pe perioada vacanţelor pentru cei prevăzuţi la alin. (2) lit. a) şi b).  
(4) Bursele sociale se acordă pe durata studiilor, până la împlinirea vârstei de 35 de ani."
Dupa cum observi nu se prevede limita dioptriilor, s-ar putea sa fie prevazuta in regulamentul de burse a facultatii pe care o urmezi sau vrei s-o urmezi.