|

Buna TPU

As vrea sa stiu ce liceie fara frecventa sunt in Suceava, eu sunt la un liceu mecanic cu program la zi si sunt in clasa a 10 a dar as vrea sa merg la un liceu fara frecventa si sa stiu cat trebuie platit pe semestru sau pe an.

Multumesc happy

DAU FUNDA happy big grin

4 Raportează Evaluează
4 răspunsuri:
| a răspuns:

Bună!

NU mai există învăţământ "fără frecvenţă"!
Este doar învăţământ la zi, la seral, sau cu frecvenţă redusă.

Dacă urmezi cursurile unui liceu "de stat", atunci NU trebuie să plăteşti nimic :)


Chiar dacă te TRANSFERI la frecvenţă redusă, tot trebuie să PARTICIPI la ore!
Dacă lipseşti, vei fi exmatriculat :(


La liceul cu frecvenţă redusă faci mai puţină materie în fiecare an; dar, per total se face tot atâta materie ca şi la zi - tocmai de aceea se face 1 an în plus ( deci, 13 clase, în loc de 12 ).
Programa este cam aceeaşi, inclusiv Programa de BAC!
Structura anului şcolar ( perioade cursuri şi vacanţele ) sunt ACELEAŞI ca şi la zi.

Orarul DEPINDE de liceul la care te vei înscrie!
La majoritatea se fac ore în timpul săptămânii ( eventual după masa )...


Vezi, spre exemplu, detaliile de la linkul :
http://www.liceuldecebal-bucuresti.ro/plan_scolarizare.html

:///......2-2013.doc

http://www.diana-ionescu.ro/......ta-redusa/


Toate cele bune!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru bursuc001):

"Art. 113. - (1) Prezenţa beneficiarilor primari ai educaţiei la fiecare oră de curs se verifică de către cadrul didactic, care consemnează în catalog, în mod obligatoriu, fiecare absenţă.
(2) Motivarea absenţelor se face de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte în ziua prezentării actelor justificative.
(3) În cazul elevilor minori, părinţii, tutorii sau susţinătorii legali au obligaţia de a prezenta personal învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte actele justificative pentru absenţele copilului său.
(4) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor sunt: adeverinţă eliberată de medicul cabinetului şcolar, de medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinţă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară în cazul în care elevul a fost internat, cererea scrisă a părintelui, tutorului sau susţinătorului legal al elevului, adresată învăţătorului/institutorului/profesorului pentru învăţământul primar/profesorului diriginte al clasei. Numărul absenţelor care pot fi motivate, fără documente medicale, doar pe baza cererilor părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali, nu poate depăşi 3 zile pe semestru, iar
cererile respective trebuie avizate de către directorul unităţii de învăţământ. Toate adeverinţele medicale trebuie să aibă viza cabinetului, care are în evidenţă fişele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.
(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absenţelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activităţii elevului şi vor fi păstrate de către învăţătorul/institutorul/profesorul pentru învăţământul primar/profesorul diriginte, pe tot parcursul anului şcolar.
(6) Nerespectarea termenului prevazut la alin. (5) atrage, de regula, declararea absentelor ca nemotivate.
...
Art. 137. - (1) Beneficiarii...2008 - 2223 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru bursuc001):

Transferul în timpul semestrului se face doar în situaţii EXCEPŢIONALE ( vezi mai jos Art. 225 )...


În general, se poate să te transferi în vacanţa intersemestrială sau în vacanţa de vară, Cererea de transfer se depune în vacanţă!
Evident, dacă îndeplineşti anumite condiţii şi dacă ţi se aprobă Cererea de transfer...

Diferenţele se dau la/din materia pe care NU ai studiat-o la vechiul liceu...


Vezi mai jos detalii despre procedura de transfer :


"Capitolul 6 - Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei :

Art. 219 Beneficiarii primari ai educaţiei au dreptul să se transfere de la o clasă la alta, de la o unitate de învăţământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare/calificare profesională la alta, de la o formă de învăţământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ la care se face transferul.
Art. 220 Transferul beneficiarilor primari ai educaţiei se face cu aprobarea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ la care se solicită transferul şi cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se transferă.
Art. 221 (1) În învăţământul antepreşcolar/preşcolar, primar şi gimnazial, precum şi în învăţământul profesional, liceal şi postliceal beneficiarii primari ai educaţiei se pot transfera de la o grupă/clasă la alta, în aceeaşi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă /clasă.
(2) În situaţii excepţionale, în care transferul nu se poate face în limita efectivelor maxime de antepreşcolari/preşcolari/elevi la grupă/clasă, inspectoratul şcolar poate aproba depăşirea efectivului
maxim, în scopul efectuării transferului.
Art. 222 (1) În învăţământul...2005 - 2236 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

In prezent nu exista, in Romania, invatamant fara frecventa la liceu. Exista doar invatamant seral sau cu frecventa redusa. Daca mergi la un liceu de stat nu trebuie platit nimic.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează