|

Daca am notele 9, 9,9 si in teza 6

4 Raportează Evaluează
4 răspunsuri:
| a răspuns:

Bună!

Bănuiesc că te interesează ce medie vei avea laughing
Îţi calculezi SINGUR/Ă media - SPER că ştii să faci măcar atât happy


"Art. 191 (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială este calculată din numărul de note prevăzut de prezentul Regulament.
(2) La disciplinele de studiu la care nu se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza), media semestrială se obţine prin rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat număr întreg. La o
diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(3) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, cu excepţia notei de la lucrarea scrisă semestrialţ (teza), medie calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.
(4) La disciplinele de studiu la care se susţine lucrarea scrisă semestrială (teza) media semestrială se calculează astfel: "media semestriala = (3M+T)/4", unde "M" reprezintă media la evaluarea periodică, iar "T" reprezintă nota obţinută la lucrarea scrisă semestrială (teză). Nota astfel obţinută se rotunjeşte la cel mai apropiat număr întreg. La o diferenţă de 50 de sutimi, rotunjirea se face în favoarea elevului.
(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale, calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire. În cazul în care elevul a fost scutit medical, pe un semestru, la disciplina educaţie fizică şi sport, calificativul/media de pe semestrul în care elevul nu a fost scutit devine calificativul/media anuală.
(6) Nota lucrării scrise semestriale (teză) şi mediile semestriale şi anuale se consemnează în catalog cu cerneală roşie.
(7) În cazul în care curriculumul este organizat modular, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Media unui modul se calculează din notele obţinute pe parcursul desfăşurării
modulului, conform prevederilor de la alin. (2). Încheierea mediei unui...2007 - 2203 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Asa! Si?

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Iti iese media 8, 25 (daca asta te interesa).
MEdia din oral x3 + teza : 4.
Media din oral inmultita cu 3 plus teza totul impartit la 4.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

9 + 9 + 9 = 27 : 3 = 9

9 + 6 = 15

15 : 2 = 7, 50

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează