| denisamaria2002 a întrebat:

A doua venire a lui Isus pe pamant inseamna apocalipsa,nu? Si de ce oamenii asteapta sa vina? daca va veni sf lumii? Faceti ma sa inteleg,clar, fara cuvinte complicate

Răspuns Câştigător
| danut a răspuns:

Aproape (te-ai lamurit dar mai ai destul pana acolo). Vor scapa doar cei LOIALI lui Dumnezeu, nu cei ce il au intr-un colt de inima pe Dumnezeu.
Simplu Hristos revine si ii ia cu EL pe toti pe care i-a hotarat, vii sau reanviati, pe toti cei care au hotarat ca Dumnezeu este prioritar in viata DAR au facut ce a cerut EL, nu ce au VRUT ei.

20 răspunsuri:
| danut a răspuns:

Oameni (unii, nu toti) asteapta ca sa nu mai fie rautate, foamete, boli, crime, razboaie, adica in esenta MOARTE iar de astea NUMJAI Dumnezeu ne poate scapa, de aceia asteptam cu nerabdare Sfarsitul acestei Lumi pacatoase, MORTALE.

sadrian46
| sadrian46 a răspuns:

În cuvinte simple. Biblia este o poveste.
De ce a plecat? De ce va veni? Totul este o poveste.
Dacă o iei ca o poveste, nu mai ai nevoie de explicații.

| Celcestietot a răspuns:

Intai va veni Antihristul, iar mai apoi Iisus (asa spune in Biblie). Multi vor fi inselati de acesta, Antihristul ducandu-i spre moarte vesnica. Iisus va veni dupa cel de-al treilea razboi mondial, deci dupa Antihrist. Uite cateva pasaje informative cu privire la ceea ce te intereseaza, daca vrei mai mult, recomand sa citesti :

--------,, 8 Vă spun că le va face dreptate în curând. Dar când va veni Fiul omului, va găsi El credinţă pe pământ? (Luca 18) "

--------,, 3. Şi şezând El pe Muntele Măslinilor, au venit la El ucenicii, de o parte, zicând: Spune nouă când vor fi acestea şi care este semnul venirii Tale şi al sfârşitului veacului?
4. Răspunzând, Iisus le-a zis: Vedeţi să nu vă amăgească cineva.
5. Căci mulţi vor veni în numele Meu, zicând: Eu sunt Hristos, şi pe mulţi îi vor amăgi.
6. Şi veţi auzi de războaie şi de zvonuri de războaie; luaţi seama să nu vă speriaţi, căci trebuie să fie toate, dar încă nu este sfârşitul.
7. Căci se va ridica neam peste neam şi împărăţie peste împărăţie şi va fi foamete şi ciumă şi cutremure pe alocuri.
8. Dar toate acestea sunt începutul durerilor.
9. Atunci vă vor da pe voi spre asuprire şi vă vor ucide şi veţi fi urâţi de toate neamurile pentru numele Meu.
10. Atunci mulţi se vor sminti şi se vor vinde unii pe alţii; şi se vor urî unii pe alţii.
11. Şi mulţi prooroci mincinoşi se vor scula şi vor amăgi pe mulţi.
12. Iar din pricina înmulţirii fărădelegii, iubirea multora se va răci.
13. Dar cel ce va răbda până sfârşit, acela se va mântui.
14. Şi se va propovădui această Evanghelie a împărăţiei în toată lumea spre mărturie la toate neamurile; şi atunci va veni sfârşitul.
15. Deci, când veţi vedea urâciunea pustiirii ce s-a zis prin Daniel proorocul, stând în locul cel sfânt - cine citeşte să înţeleagă -
16. Atunci cei din Iudeea să fugă în munţi.
17. Cel ce va fi pe casă să nu se coboare, ca să-şi ia lucrurile din casă.
18. Iar cel ce va fi în ţarină să nu se întoarcă înapoi, ca să-şi ia haina.
19. Vai de cele însărcinate şi de cele ce vor alăpta în zilele acelea!
20. Rugaţi-vă ca să nu fie fuga voastră iarna, nici sâmbăta.
21. Căci va fi atunci strâmtorare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum şi nici nu va mai fi.
22. Şi de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa nici un trup, dar pentru cei aleşi se vor scurta acele zile.
23. Atunci, de vă va zice cineva: Iată, Mesia este aici sau dincolo, să nu-l credeţi.
24. Căci se vor ridica hristoşi mincinoşi şi prooroci mincinoşi şi vor da semne mari şi chiar minuni, ca să amăgească, de va fi cu putinţă, şi pe cei aleşi.
25. Iată, v-am spus de mai înainte.
26. Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieşiţi; iată este în cămări, să nu credeţi.
27. Căci precum fulgerul iese de la răsărit şi se arată până la apus, aşa va fi şi venirea Fiului Omului.
28. Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.
29. Iar îndată după strâmtorarea acelor zile, soarele se va întuneca şi luna nu va mai da lumina ei, iar stelele vor cădea din cer şi puterile cerurilor se vor zgudui.
30. Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului, cu putere şi cu slavă multă.
31. Şi va trimite pe îngerii Săi, cu sunet mare de trâmbiţă, şi vor aduna pe cei aleşi ai Lui din cele patru vânturi, de la marginile cerurilor până la celelalte margini.
32. Învăţaţi de la smochin pilda: Când mlădiţa lui se face fragedă şi odrăsleşte frunze, cunoaşteţi că vara e aproape.
33. Asemenea şi voi, când veţi vedea toate acestea, să ştiţi că este aproape, la uşi.
34. Adevărat grăiesc vouă că nu va trece neamul acesta, până ce nu vor fi toate acestea.
35. Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece.
36. Iar de ziua şi de ceasul acela nimeni nu ştie, nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl.
37. Şi precum a fost în zilele lui Noe, aşa va fi venirea Fiului Omului.
38. Căci precum în zilele acelea dinainte de potop, oamenii mâncau şi beau, se însurau şi se măritau, până în ziua când a intrat Noe în corabie,
39. Şi n-au ştiut până ce a venit potopul şi i-a luat pe toţi, la fel va fi şi venirea Fiului Omului.
40. Atunci, din doi care vor fi în ţarină, unul se va lua şi altul se va lăsa.
41. Din două care vor măcina la moară, una se va lua şi alta se va lăsa.
42. Privegheaţi deci, că nu ştiţi în care zi vine Domnul vostru. (Matei cap 24) ''

--------,, Apocalipsa 1:7. Iată că El vine pe nori. Şi orice ochi Îl va vedea; şi cei ce L-au străpuns. Şi toate seminţiile pământului se vor boci din pricina Lui! Da, Amin. ''

--------,, Matei 16:27. Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui Său, cu îngerii Săi; şi atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui.''

--------,, Apocalips 22:12. Iată, Eu vin curând; şi răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.''

VENIREA LUI IISUS ESTE ASTEPTATA DIN MAI MULTE MOTIVE, CA DE EXEMPLU : SFARSIREA SUFERINTEI FIZICE SI PSIHICE, FACERII DREPTATII ETC

| AC4S4 a răspuns:

Inainte de a doua venire a lui Isus va fi si Rapirea.
1 Tesaloniceni 4:16, 17 - "Pentru că Însuşi Domnul, întru poruncă, la glasul arhanghelului şi întru trâmbiţa lui Dumnezeu, Se va pogorî din cer, şi cei morţi întru Hristos vor învia întâi,
După aceea, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi, împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, şi aşa pururea vom fi cu Domnul."

Hristos isi va lua Biserica, conform Bibliei.
Oamenii asteapta a doua venire pentru ca stiu ca vor fi rapiti inainte. Dupa rapire vor urma vremuri grele pentru cei ce vor sa creada in Hristos.

Deci, oamenii asteapta mai degraba Rapirea, apoi A Doua Venire.

| denisamaria2002 explică (pentru AC4S4):

Cum adica rapirea? Nu inteleg...

| AC4S4 a răspuns (pentru denisamaria2002):

Scrie foarte clar in Biblie.
Cei morti in Hristos vor invia.
Cei vii, credinciosi lui Hristos, vor fi rapiti la cer.
Asta nu este a doua venire, a doua venire va fi dupa asta.

| danut a răspuns (pentru AC4S4):

Oameni nu asteapta nici o rapire. Biblia spune ca atunci cand va REVENI Hristos TOT PAMANTUL IL VA VEDEA, unde e rapirea si pe se face selectia si un de sund dusi daca Hristos inca nu a revenit, ii duce in IAD?" Crestini asteapta ca Hristos sa REVINA (conform crezului crestin) si sa ii ia cu EL pe ai lui, de ce sa-i rapesca, ce e hot?

| AC4S4 a răspuns (pentru danut):

"Biblia spune ca atunci cand va REVENI Hristos TOT PAMANTUL IL VA VEDEA" - Asa este. Dar la Rapire Hristos nu vine pe pamant. Biblia spune ca pe Hristos, credinciosii Il vor intalni in vazduh. Rapirea, spune Biblia, nu va fi vazuta de toti, va dura "o clipa".

"de ce sa-i rapesca"

In tesaloniceni zice clar: "vom fi rapiti". Apoi, spune si de ce: "ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul."

"ce e hot?"
Biblia face aceasta comparatie cu hotul care vine noaptea, cand nu te astepti.

| danut a răspuns (pentru AC4S4):

1 Tesaloniceni 4, 15. Iatã, în adevãr, ce vã spunem prin Cuvântul Domnului: noi cei vii, care vom rãmâne pânã la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiti.
16. Cãci însusi Domnul, cu un strigãt, cu glasul unui arhanghel si cu trâmbita lui Dumnezeu, Se va coborî din cer, si întâi vor învia cei morti în Hristos.
17. Apoi, noi cei vii care vom fi rãmas, vom fi rãpiti toti împreunã cu ei, în nori, ca sã întâmpinãm pe Domnul în vãzduh, si astfel vom fi totdeauna cu Domnul.
DECI INTAI vine HRISTOS, apoi vor invia cei morti, acestia vor fi luati saa-L intampine pe Hristos iar la SFASIT vor fi luati cei vi care vor fi ULTIMII ( versetulo 15), unde e rapirea cand esti ultimul din coada?

| TamplaruAnisoara a răspuns:

Apocalipsa înseamnă descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu, ca sa arate robilor Sai lucrurile care au sa se întâmple in curând.Nu toți oamenii așteaptă revenirea Domnului Isus, ci doar aceia care au o relație personala cu Isus prin nașterea din nou din apa si din Duh.La revenirea Domnului Isus, morții vor învia unii pentru viață veșnică, ceilalți pentru judecata, iar cei vii care vor avea parte de viață veșnică vor fi transformați si împreună cu cei morți vor fi răpiți in văzduh pentru a intampina pe Domnul Isus si vor fi totdeauna cu El in Împărăția lui Dumnezeu.Cei rai înviați si cei vii care nu au parte de viață veșnică vor avea parte de a doua moarte veșnică.

| Panamax a răspuns:

Nu toti oamenii asteapta.Doar crestinii.
Fiecare religie are povestea ei.

| Mircea08 a răspuns:

Eu sunt crestin, chiar cred, dar nu astept nici sfarsitul lumii si nici sa vina Iisus pe pamant. Lumea probabil crede ca e mai bine sa ajunga in imparatia cerurilor unde cred ei ca e bine de trait, decat sa traiasca pe pamant, un loc unde e greu de trait. Pentru unii intr-adevar e greu, dar nu si pentru un crestin care STIE EXACT ce are de facut pentru ca sa traiasca fericit. Invatatura lui Iisus tocmai asta este - UN MOD DE VIATA, si daca stai bine sa te gandesti este CEL MAI BUN deoarece este dat de catre Dumnezeu care stie chiar mai bine decat noi cum trebuie sa traim pentru a fi fericiti. Problema este ca lumea e ocupata, si nu are timp sa studieze si sa caute SA INTELEAGA aceasta invatatura (Evanghelia, sau Noul Testament). E mult mai usor sa intrebi pe altii, numai ca acei "altii" iti vor spune ceea ce ei stiu, iar ei stiu o gramada de lucruri dar nu si ce scrie in Evanghelie, si asta pentru ca si ei au invatat de pe la altii care stiau multe dar nu si ce scrie in Evanghelie.

| Irinel15123532 a răspuns:

Da, a doua venire inseamna apocalipsa. Iisus a venit ca mantuitor si inca este mantuitor, dar cand va veni a doua oara, se va termina, Iisus va veni ca judecator. Uite ce spune in Apocalipsa Capitolul 6 de la versetul 12 pana la versetul 17.
Când a rupt Mielul pecetea a şasea, m-am uitat şi iată că s-a făcut un mare cutremur de pământ. Soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, luna s-a făcut toată ca sângele.
şi stelele au căzut din cer pe pământ cum cad smochinele verzi din pom când este scuturat de un vânt puternic.
Cerul s-a strâns ca o carte de piele pe care o faci sul. Şi toţi munţii şi toate ostroavele s-au mutat din locurile lor.
Împăraţii pământului, domnitorii, căpitanii oştilor, cei bogaţi şi cei puternici, toţi robii şi toţi oamenii slobozi s-au ascuns în peşteri şi în stâncile munţilor.
Şi ziceau munţilor şi stâncilor: „Cădeţi peste noi şi ascundeţi-ne de Faţa Celui ce şade pe scaunul de domnie şi de mânia Mielului
căci a venit ziua cea mare a mâniei Lui şi cine poate sta în picioare?"
Nici un fiu sau o fiica a Lui Dumnezeu, adica cei care L-ar primit pe Domnul Iisus Hristos in inima lor si au acceptat moartea Lui pe cruce ca plata pentru pacatele lor, Nu vor fi pe pamant cand se vor intampla aceste lucruri, pentru ca va fi rapirea bisericii inainte, pentru ca a fost curatita deja de Hristos pe cruce. Dumnezeu va judeca pamantul, si va curata raul. De aceea spune Isaia ''Cautati pe Domnul cata vreme se poate gasi, chemati-L cata vreme este aproape'' pentru ca nu stii daca maine vei mai fi sau nu pe acest pamant.

| unvecin a răspuns:

Timpurile care urmează, potrivit Scripturilor, nu vor fi deloc vremuri ușoare. Răutatea omului escaladează dincolo de hotarele răbdării divine. De ce va fi nevoie să vină Isus? Pentru că vom fi în pragul autodistrugerii.

Fă-ți un obicei să citești cartea Apocalipsa. Sunt multe lucruri ușor de înțeles, și multe la care găsești explicații ușor de urmărit. Recomand cartea lui Uriah Smith (http://www.farulsperantei.ro/produs/explicatia-cartii-apocalipsa/).

Citeam chiar azi în Apocalipsa, capitolul 11 și contextul în care Isus vine și începe să împărățească pe pământ e lămurit:

„Îngerul al şaptelea a sunat din trâmbiţă. Şi în cer s-au auzit glasuri puternice, care ziceau: "Împărăţia lumii a trecut în mâinile Domnului nostru şi ale Hristosului Său. Şi El va împărăţi în vecii vecilor."

Şi cei douăzeci şi patru de bătrâni, care stăteau înaintea lui Dumnezeu pe scaunele lor de domnie, s-au aruncat cu feţele la pământ şi s-au închinat lui Dumnezeu,

şi au zis: "Îţi mulţumim, Doamne Dumnezeule atotputernice care eşti şi care erai şi care vii, că ai pus mâna pe puterea Ta cea mare şi ai început să împărăţeşti.

Neamurile se mâniaseră, dar a venit mânia Ta; a venit vremea să judeci pe cei morţi, să răsplăteşti pe robii Tăi proroci, pe sfinţi şi pe cei ce se tem de Numele Tău, mici şi mari, şi să prăpădeşti pe cei ce prăpădesc pământul!"

1. Oamenii prăpădesc pământul. Întreabă oamenii de știință dacă suntem pe-aproape să...
2. Isus intervine.
3. Pedepsește pe vinovați.
4. Răsplătește pe credincioși.
5. Preia împărăția lumii pentru veșnicie.

Pe scurt mesajul Bibliei e: răul este un accident în univers care nu va durala nesfârșit. Dumnezeu a făcut un plan prin care omul vinovat poate fi vindecat, fiecare având libertate deplină să treacă de partea binelui sau de partea răului.

Răul în cele din urmă va fi eliminat din univers, care va fi adus la starea inițială pentru veșnicie. Pământul va fi înnoit și populat cu ființe mântuite, nu va mai exista rău, suferință și boală. Și nu vom mai fi limitați la acest colț din univers ci - ieșiți vindecați pentru totdeauna din carantină - vom fi liberi să explorăm întreaga creație a lui Dumnezeu.

Dacă ne dorim ca lumea în starea ei actuală să continue e ca să aibă cât mai mulți șansa mântuirii. Dacă ne dorim ca Isus și Apocalipsa să vină, e ca să începem să locuim Noul Pământ.

Citește. Nimic nu se compară cu studiul personal. Când un orb călăuzește pe un alt orb cad amândoi în groapă... Studiază personal, și vei găsi adevăruri. Spor! :)

| denisamaria2002 explică:

Aproape m ai lamurit, aproape.Crestinii si cei ce il au pe Dumnezeu in inima vor scapa? Daca da, cum?

| Celcestietot a răspuns (pentru denisamaria2002):

De la mine ai înțeles ceva sau nu?

| denisamaria2002 explică (pentru Celcestietot):

Da,in mare parte da.Multumesc! dar ai putea sa mi explici cu cuvintele tale ce e antihristul?

| Celcestietot a răspuns (pentru denisamaria2002):

Antihristul este opusul lui Hristos ca și calități. El face parte din treimea mincinoasă și are să ducă la moarte veșnică (Moartea a doua) multe suflete.

| denisamaria2002 explică:

Doar pe cei necredinciosi? asa i?