|

Bună seara:Întrebare:Aţi auzit de Codex Sinaiticus şi Codex Claromontanus?

Ei bine,dacă nu,scrieţi:

Codex Sinaiticus Wikipedia

Codex Claromontanus Wikipedia

Deci.

Întrebarea:

De ce biserica ortodoxă a dat afară cărţile :Epistola lui Barnaba,Faptele lui Pavel, Apocalipsa lui Petru şi Păstorul lui Hermas din Biblie dacă Împ.Constanti le-a acceptat*Într-adevăr,Păstorul lui Hermas nu e apostolic,dar epistola lui barnaba,faptele lui pavel şi apocalipsa lu petru au fost scrise de ei, de ce la 10 secole după ei,s-au scos,răspuns,apropo,pentru cine le vrea, le-am găsit pe internet.

9 Raportează Evaluează
Răspuns Câştigător
| a răspuns:

Nu este vorba doar despre biblia ortodoxa, ci despre Sfânta Scriptură în general. Dar într-adevăr, singurul loc în care a fost apărată integritatea Bibliei, în faţa diferitelor tendinţe de a o modifica, este Biserica.

Biserica a delimitat epistolele componente după riguroase, stricte şi transparente criterii şi tot Biserica i-a apărat integritatea părţilor componente.

8 răspunsuri:
| a răspuns:

Pur şi simplu, unele aşa-zise "epistole" şi "apocalipse" nu s-au încadrat în perioada apostolică. Cum ar fi dacă astăzi cineva ar compune o nuvelă, spre exemplu… ar fi Biserica obligată să o includă în canonul Noului Testament? Desigur că nu! Pentru că există reguli stricte, precise, reguli care ţin de autenticitatea autorului, de perioada scrierii, de unanimitatea acceptării şi cunoaşterii textului şi învăţăturilor în toate comunităţilor creştine de atunci (sau cel puţin în majoritatea lor - vorbim de acele timpuri în care a fost alcătuit canonul), reguli care ţin de identificarea precisă a autorului, verificarea autenticităţii presupusului autor, lipsa informaţiilor sigure despre această autenticitate, recunoaşterea textului de către alţi autori contemporani, etc...

Toate aceste texte apocrife au apărut cel mai probabil târziu, în sec III- IV! canonul Bibliei era deja încheiat de vreo 200 de ani, aşa cum azi e încheiat de vreo 1800. Din mai multe motive deci, orice text apocrif, apărut la 200 sau la 1800 de ani după încheierea canonului biblic, nu mai poate fi "ataşat" acestuia din motive lesne de înţeles. Apostolii nu erau singurii care ştiau să scrie. Existau mulţi alţii, plus o serie întreagă de "neprieteni" cu alternative sectante, gen gnostici...

Unele dintre textile menţionate de tine (Epistola lui Barnaba, Păstorul lui Hermas), sunt cunoscute de Biserică şi chiar recomandate ca lectură patristică prin diferite ediţii tipografice, dar din motive obiective certe nu pot fi considerate a avea aceeaşi valoare cu Sfânta Scriptură.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Petru nu a avut inclinatie spre scriere. Parerea mea e ca sunt minciuni

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Pai nu costea hotara tot, ci crestinii, in al doilea rind asa a veut D-zeu

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Motivul este foarte simplu si usor de inteles.Cartile care nu au fost incluse in Sfanta Scriptura nu sunt inspirate de Duhul Sfant

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică:

Am găsit Apocalipa lui Petru

Apocalipsa lui Petru

1. „... mulţi dintre ei vor fi profeţi mincinoşi şi vor propovădui felurite căi şi învăţături ale pierzaniei:

2. dar aceştia vor ajunge fii ai pierzaniei.

3. Apoi Dumnezeu se va pogorî peste cei credincioşi care sunt înfometaţi, însetaţi şi obidiţi şi le va curăţa sufletele în viaţa aceasta: şi îi va judeca pe fiii fărădelegii".

4. Şi Domnul a mai spus: „Să mergem pe munte: Să ne rugăm".

5. Şi mergând cu el, noi, cei doisprezece ucenici, ne-am rugat ca el să ne arate pe unul dintre fraţii noştri, drepţii care au părăsit lumea aceasta, ca să putem vedea ce fel de înfăţişare au şi, căpătând noi curaj [din aceasta], să îi îmbărbătăm şi pe cei care ne ascultă.

6. Şi în vreme ce ne rugam, au apărut dintr-o dată doi oameni care stăteau dinaintea Domnului către miazăzi, şi la care nu puteam să ne aţintim ochii;

7. căci de pe chipurile lor răzbătea o rază ca de soare, iar veşmântul lor strălucea aşa cum ochiul omului nu a văzut nicicând; căci nu se poate spune în cuvinte sau cuprinde cu mintea slava de care erau învăluiţi şi frumuseţea înfăţişării lor.

8. Şi în vreme ce priveam către ei, am rămas încremeniţi de uimire, fiindcă trupurile lor erau mai albe ca zăpada şi mai împurpurate decât trandafirul; lor,

9. iar roşul era amestecat cu alb, şi nu pot spune cât de mare era frumuseţea

10. fiindcă aveau părul inelat şi strălucitor şi le cădea frumos pe faţă şi pe umeri, ca şi când ar fi fost o ghirlandă împletită din nard şi flori felurit colorate sau precum un curcubeu pe cer, atâta erau de frumoşi.

11. Şi văzând atunci frumuseţea lor, am fost uluiţi, căci ei au apărut fără veste.

12. Şi m-am apropiat de Domnul şi am zis: „Cine sunt aceştia?"

13. El mi-a spus: „Aceştia sunt fraţii voştri, drepţii, ale căror înfăţişări ...2004 - 2277 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru tina_6887):

Am găsit Evanghelia lui Petru

Capitolul I

1. Şi pentru că nici unul dintre iudei n-a vrut să-şi spele mâinile - nici Irod, nici judecătorii - Pilat s-a ridicat în picioare.

2. Atunci regele Irod a poruncit să-l ia pe Domnul zicându-le: „Faceţi totul precum v-am zis!"

Capitolul II

3. Acolo se afla şi Iosif din Arimateea, prietenul lui Pilat şi al Domnului. Ştiind el că au de gând să-l răstignească, s-a dus la Pilat şi a cerut trupul Domnului, ca să-l îngroape.

4. Pilat a trimis la Irod să-i ceară trupul.

5. Şi Irod i-a zis: „Frate Pilat, dacă nu l-ar fi cerut nimeni, noi înşine l-am fi îngropat, căci se apropie ziua sabatului şi în Lege stă scris că soarele nu trebuie să apună peste vreun cadavru". Aşadar l-au încredinţat poporului iudeilor cu o zi înainte de sărbătoarea azimilor.

Capitolul III

6. Iar aceştia, luând pe Domnul, îl tot înghionteau în fugă şi ziceau: „Să-l schingiuim pe Fiul lui Dumnezeu, căci toată puterea lui este acum în mâinile noastre!"

7. După aceea l-au îmbrăcat în purpură şi l-au aşezat pe scaunul judecătorului zicându-i: „Să judeci cu dreptate, Rege al Israelului!"

8. Cineva a luat o cunună de spini şi a pus-o pe capul Domnului.

9. Şi unii care se aflau acolo îl scuipau în ochi, alţii îl loveau peste faţă, iar alţii îl tot împungeau cu o trestie rănindu-i trupul. Câţiva îl biciuiau zicând: „Asta-i cinstirea ce i se cuvine Fiului lui Dumnezeu!"

Capitolul IV

10. Apoi au luat doi răufăcători şi i-au crucificat de-o parte şi de alta a Domnului. Iar Domnul tăcea, ca şi cum n-ar fi simţit nici o durere.

11. Şi ridicând crucea în picioare au scris pe ea: „Acesta este regele Israelului!"

12. I-au pus veşmintele în faţa crucii, apoi le-au luat unul câte unul şi le-au tras la sorţi.

13. Dar unul dintre cei doi răufăcători a strigat la ei certându-i: „Noi suferim chinurile morţii pentru relele...2006 - 2231 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru tina_6887):

Am mai găsit Păstorul lui Hermas şi Epistola lui Barnaba.
Epistola lui Barnaba o pun acum, Păstorul îl pun mâine, că e mult mai lunggg.

CAPITOLUL 1

1:1 Salutări, fiii şi fiicele mele, în numele Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a iubit în pace.
1:2 Mă bucur nespus şi peste măsură de duhul vostru fericit şi plin de slavă, căci poruncile lui Dumnezeu sunt mari şi bogate în ce vă priveşte pe voi, care aţi primit harul sădit al darului spiritual.
|1:3 De aceea, mă felicit pe mine însumi şi mai mult, nădăjduind să fiu mântuit, căci văd în adevăr Duhul turnat peste voi, de la bogatul Domn al dragostei. În aşa măsură am fost lovit de uimire de sosirea voastră mult dorită.
1:4 Aşadar, fiind convins de aceasta şi ştiind în sinea mea că, de când am vorbit printre voi, Domnul m-a ajutat în multe privinţe în calea neprihănirii, sunt întru totul împins să vă iubesc mai mult chiar decât propriul suflet, căci o mare credinţă şi dragoste locuieşte în voi în nădejdea acestei vieţi.
1:5 Având în vedere şi faptul că, dacă iau aminte să vă comunic o parte din ceea ce am primit, aceasta se va întoarce spre răsplătirea mea, pentru că am sprijinit asemenea duhuri ca ale voastre. De aceea mi-am dat osteneala să vă scriu în câteva cuvinte, pentru ca, împreună cu credinţa, şi cunoştinţa să vă fie desăvârşită.
1:6 Căci există trei doctrine stabilite de Domnul: nădejdea vieţii, începutul şi sfârşitul.
1:7 Căci Stăpânul ne-a făcut cunoscute lucrurile trecute prin profeţi, precum şi cele care sunt aproape şi ne-a dat primele roade ale cunoştinţei despre lucrurile care vor veni. De aceea, întrucât vedem fiecare din aceste lucruri împlinindu-se după cum a spus El, se cuvine să ne apropiem mai deplin şi mai mândri de altarul Lui;
1:8 dar eu, nu ca un stăpân, ci ca unul dintre voi, vă voi arăta câteva lucruri prin care să vă puteţi bucura chiar acum.

CAPITOLUL...2006 - 2237 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică:

Greşit! de exemplu, epistola lui varnava a fost scriaă de el prin anii 80-96 D. moartea lui Hristos

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează