|

Dzeu si Fiul sint una si aceiasi persoana? Ma refer Dzeu si Isus erau tot una? Intreb in sensul in care raspunsul vostru este afirmativ, ce a facut Dzeu in acest timp? Adica de cind s-a nascut si pina cind a murit? Cine a mai condus universul, lumea daca el se ocupa cu treburi lumesti pe Pamint? Sau era doar o parte din el pe Pamint si restul se ocupa de treburile ceresti? Voi cum vedeti situatia asta?

36 Raportează Evaluează
36 răspunsuri:
| a răspuns:

Dumnezeu este unul singur revelat in trei Persoane. Sfanta Treime!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Nu, nu sunt aceiaşi persoană. Dumnezeu l-a întrupat pe Duhul Sfînt, prin Fecioara Maria şi astfel s-a născut. Dumnezeu e ca Tatăl lui Iisus. Dumnezeu a existat din totdeauna şi va exista. El ne'a creat şi pe noi prin Adam şi Eva.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Dumnezeu este Unul în Fiinţă dar întreit în Persoane, cele trei Persoane fiind egale şi având fiecare din ele aceeaşi Fiinţă divină: Tatăl, Fiul şi Sf'ntul Duh.

Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, este El Însuși Dumnezeu Adevărat, deoființă (termen consacrat ce se referă la unica Natură Divină) cu Tatăl și cu Duhul Sfânt!

Prin experienţa întrupării, Fiul nu a renunţat cumva la Natura Sa divină. La geometrie, două cercuri pot rămâne concentrice chiar dacă primul, spre exemplu, este mai mic, în jurul punctului central, iar celălalt este extins la nesfârşit. Pot avea acelaşi centru, fără să se desfiinţeze vreunul din ele. În mod logic "cercul" mare îl cuprinde pe cel mai mic fără să îi anulege "coordonatele".

CENTRUL ca simbol este PERSOANA, care, menţine unite cele două firi: umană şi divină.
Cercul mic reprezintă în această comparaţie, natura umană limitată la timp şi spaţiu, la înălţime şi greutate...

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Învăţătura despre Sfânta Treime este, între toate tainele din învăţătura creştină, cea mai profundă şi mai ascunsă curiozităţii profane, mai mult decât oricare alta.

Pentru o palidă exemplificare am putea să ne imaginăm trei lumânări distincte aprinse, care stau foarte apropiate una de cealaltă. La un moment dat apropiindu-se la maxim, ele se comportă ca şi o singură lumânare mai mare, în cadrul căreia este imposibil să stabileşti sub aspect energetic, caloric, sau al radiaţiei de lumină, unde este delimitarea celor trei flăcări iniţiale corespunzătoare celor trei lumânări.

Flacăra unică formată reprezintă pentru cele trei lumânări "un punct" de unitate perfectă - Natura sau Fiinţa dvină. Acest "punct comun" face ca Divinitatea să nu fie separată în trei, ci rămâne o singură Divinitate.

Nu există o comparaţie perfectă între materie şi lumea spirituală, dar, dacă în spaţiul fizic, limitat, putem întâlni astfel de "compatibilităţi", de ce am pune la îndoială PUTEREA ŞI TAINELE lui Dumnezeu de a fi putut face posibilă REALITATEA SA TREIMICĂ, exact aşa cum a fost revelată de El Însuşi pe tot parcursul Sfintei Scripturi.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru milan9):

Asa si cele 3 luminari sint totusi 3 luminari separate.ce conteaza flacara ca se uneste? conteaza ca acea flacara vine de la 3 unitati distincte asta e clar.dar sa lasam asta ca eu nu am intrebat povesti sau filozofii de genul asta.nu ai raspuns la ce am intrebat.deci daca tatal, fiul si duhul sint aceiasi persoana acelasi spirti, sau zii cum vrei tu, aceiaisi entitate, intreb ce s-a intamplat cu acea entitate in timpul cit ea era in feciaoara Maria? au trecut cam 30 de ani de cind s-a pus in corpul Mariei si pina sa plece la cer. uite sa nu zic ca murit.deci in acesti 30 de ani cine a condus universul, lumea? a lasat pe altu in locul lui sau el era capabil sa conduca si asa embrion fiind in corpul acelei fecioare el coordona totul?

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Ce au ajuns ERETICII să spună, că Dumnezeu Fiul, Mântuitorul Iisus Hristos este "doar un profet", un "purtator de cuvant", un simplu om? Pentru că nu au nici o legătură cu CREŞTINISMUL, cu BIBLIA CREŞTINĂ!

1). Mântuitorul Hristos nu este un simplu prooroc! El este FIUL LUI DUMNEZEU, Întrupat pentru mântuirea neamului omenesc!

Iată doar câteva citate pentru a se convinge şi ereticii:
Coloseni 1, 16. Pentru că întru El (Dumnezeu Fiul - Hristos) au fost făcute toate, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El.
Coloseni 1, 17. El este mai înainte decât toate şi toate prin El sunt aşezate.

Ioan 1, 3: „Toate prin El (Dumnezeu Fiul - Hristos) s-au făcut; şi fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut."
Ioan 1, 4: „Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor."

Evrei 1, 1. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci,
Evrei 1, 2. În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi prin Care a făcut şi veacurile;

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Versete biblice care atestă atributele divine ale Fiului lui Dumnezeu, Mântuitorul Hristos:

Miheia 5, 1: „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar OBÂRŞIA LUI ESTE DINTRU ÎNCEPUT, DIN ZILELE VEŞNICIEI."

Profetul Isaia Îl numeste pe Mesia (pe Mântuitorul Hristos),, Dumnezeu-Tare, Domn al pacii, PĂRINTE AL VEACULUI ce va sa vina’’

Daniel 7, 13: "Am privit în vedenia de noapte, şi iată pe norii cerului venea cineva ca Fiul Omului (Mântuitorul Hristos- singurul numit "Fiul Omului" în Noul Testament) şi El a înaintat până la Cel vechi de zile, şi a fost dus în faţa Lui."
Daniel 7, 14: "Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată."

Facere 1, 1: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul." In textul ebraic original, Dumnezeu este numit printr-un substantiv la plural, Elohim (intenţia de a exprima pluralul este foarte clară, evreii nu aveau pluralul ca formă de politeţe, în acelaşi timp gramatica foarte scrupuloasă a scrierii ebraice exclude orice greşeală sau omitere), dar verbul este întotdeauna la singular, Dumnezeu este unul singur!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Iată ceea ce nu ştiau ERETICII, pentru că nu citesc Biblia:

Ioan 10, 30 "IAR EU ŞI TATĂL MEU UNA SUNTEM (cuvintele Mântuitorului Hristos)."

Ioan 10, 27 "Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine."

Ioan 10, 28 "Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi."

ERETICII chiar nu ştiau că Dumnezeu Fiul Îşi afirmă EGALITATEA cu Dumnezeu Tatăl? Nu vor să ştie...

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Duhul Sfânt ESTE PERSOANĂ! El este în acelaşi timp de natură spirituală. Aşa cum textul spune despre Dumnezeu (Sfânta Treime) că locuieşte în inima omului, deşi este de natură "personală", la fel Duhul Sfânt poate să "umple"şi să "boteze" (fiind de natură spirituală El poate "umple" sau "cuprinde" inima şi sufletul omului):

Luca 1, 41-"Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, pruncul a săltat în pântecele ei şi Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt,

Matei 3, 11 " Eu unul vă botez cu apă spre pocăinţă, dar Cel ce vine după mine este mai puternic decât mine; Lui nu sunt vrednic să-I duc încălţămintea; Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc."

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Iată doar o mică parte din versetele care Îl prezintă pe Duhul Sfânt ca PERSOANĂ:

Matei 28, 19 – "Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh."

Evrei 3, 7 - "De aceea, precum zice Duhul Sfânt: "Dacă veţi auzi astăzi glasul Lui,"
Evrei 3, 8- "Nu vă învârtoşaţi inimile voastre, ca la răzvrătire în ziua ispitirii din pustie,"
Evrei 3, 9 – "Unde M-au ispitit părinţii voştri, M-au încercat, şi au văzut faptele Mele, timp de patruzeci de ani."
Evrei 3, 10 – "De aceea M-am mâniat pe neamul acesta şi am zis: Pururea ei rătăcesc cu inima şi căile Mele nu le-au cunoscut,"
Evrei 3, 11 – "Că M-am jurat în mânia Mea: "Nu vor intra întru odihna Mea!"."

DUHUL SFÂNT spune deci cuvintele: "M-AU ISPITIT PĂRINŢII VOŞTRI" şi "NU VOR INTRA ÎNTRU ODIHNA MEA"!

Ioan 15, 26. Iar când va veni Mângâietorul, pe Care Eu Îl voi trimite vouă de la Tatăl, Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede, Acela va mărturisi despre Mine.

Fapte 20, 28. Drept aceea, luaţi aminte de voi înşivă şi de toată turma, întru care Duhul Sfânt v-a pus pe voi episcopi, ca să păstraţi Biserica lui Dumnezeu, pe care a câştigat-o cu însuşi sângele Său.

Efeseni 4, 30 -"Să nu întristaţi Duhul cel Sfânt al lui Dumnezeu, întru Care aţi fost pecetluiţi pentru ziua răscumpărării."

Evrei 2, 4- " Împreună mărturisind şi Dumnezeu cu semne şi cu minuni şi cu multe feluri de puteri şi cu darurile Duhului Sfânt, împărţite după a Sa voinţă?"

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Versete care Îl prezintă pe Duhul Sfânt ca PERSOANĂ:

Ioan 14, 16. Şi Eu voi ruga pe Tatăl şi alt Mângâietor vă va da vouă ca să fie cu voi în veac,
17. Duhul Adevărului, pe Care lumea nu poate să-L primească, pentru că nu-L vede, nici nu-L cunoaşte; voi Îl cunoaşteţi, că rămâne la voi şi în voi va fi!

I Corinteni 2, 13 –"Pe care le şi grăim, dar nu în cuvinte învăţate din înţelepciunea omenească, ci în cuvinte învăţate de la Duhul Sfânt, lămurind lucruri duhovniceşti oamenilor duhovniceşti."


Evrei 9, 8 -"Prin aceasta, Duhul Sfânt ne lămureşte că drumul către Sfânta Sfintelor nu era să fie arătat, câtă vreme cortul întâi mai sta în picioare,"

Ioan 16, 13. Iar când va veni Acela, Duhul Adevărului, vă va călăuzi la tot adevărul; căci nu va vorbi de la Sine, ci toate câte va auzi va vorbi şi cele viitoare vă va vesti.


I Corinteni 6, 19 - "Sau nu ştiţi că trupul vostru este templu al Duhului Sfânt care este în voi, pe care-L aveţi de la Dumnezeu şi că voi nu sunteţi ai voştri?"

I Corinteni -12, 8 "Că unuia i se dă prin Duhul Sfânt cuvânt de înţelepciune, iar altuia, după acelaşi Duh, cuvântul cunoştinţei.

I Corinteni - 12, 3 -"nu poate să zică: Domn este Iisus, - decât în Duhul Sfânt."

Fapte 15, 28 "Pentru că, părutu-s-a Duhului Sfânt şi nouă, să nu vi se pună nici o greutate în plus în afară de cele ce sunt necesare"

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

AVIZ ERETICILOR!
Dumnezeu (Treime având aceeaşi Fiinţă divină- Natură divină) este Creatorul tuturor lucrurilor!
Iată cum Dumnezeu Fiul (din Sfânta Treime) participă la Creaţie, CREAZĂ LUMEA:

Coloseni 1, 16. Pentru că ÎNTRU El (Dumnezeu Fiul - Hristos) AU FOST FĂCUTE TOATE, cele din ceruri şi cele de pe pământ, cele văzute, şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie începătorii, fie stăpânii. Toate s-au făcut prin El şi pentru El.
Coloseni 1, 17. EL ESTE MAI ÎNAINTE DECÂT TOATE ŞI TOATE PRIN El AŞEZATE.

Ioan 1, 3: „Toate prin El (Dumnezeu Fiul - Hristos) s-au făcut; şi FĂRĂ
EL NIMIC NU S-A FĂCUT DIN CE S-A FĂCUT."
Ioan 1, 4: „Întru El era viaţă şi viaţa era lumina oamenilor."

Evrei 1, 1. După ce Dumnezeu odinioară, în multe rânduri şi în multe chipuri, a vorbit părinţilor noştri prin prooroci,
Evrei 1, 2. În zilele acestea mai de pe urmă ne-a grăit nouă prin Fiul, pe Care L-a pus moştenitor a toate şi PRIN CARE A FĂCUT ŞI VEACURILE;

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

MESIA, Hristos – Fiul lui Dumnezeu este DIN VEŞNICIE. Niciunul dintre ERETICI să nu Îl confunde pe Dumnezeu cu creatura, PE CARE El a CREAT-O!

Miheia 5, 1: „Şi tu, Betleeme Efrata, deşi eşti mic între miile lui Iuda, din tine va ieşi Stăpânitor peste Israel, iar OBÂRŞIA LUI ESTE DINTRU ÎNCEPUT, DIN ZILELE VEŞNICIEI."

Profetul Isaia Îl numeste pe Mesia (pe Mântuitorul Hristos),, Dumnezeu-Tare, Domn al pacii, PĂRINTE AL VEACULUI ce va sa vina’’

Facere 1, 1: „La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul." In textul ebraic original, Dumnezeu este numit printr-un substantiv la plural, Elohim (intenţia de a exprima pluralul este foarte clară, evreii nu aveau pluralul ca formă de politeţe, în acelaşi timp gramatica foarte scrupuloasă a scrierii ebraice exclude orice greşeală sau omitere), dar verbul este întotdeauna la singular, Dumnezeu este unul singur!

Ioan 17, 18 – „Precum M-ai trimis pe Mine în lume (pe Fiul, Cel ce exista din veşnicie), şi Eu i-am trimis pe ei în lume."

Daniel 7, 14 -"Şi Lui I s-a dat stăpânirea, slava şi împărăţia, şi toate popoarele, neamurile şi limbile Îi slujeau Lui. Stăpânirea Lui este veşnică, stăpânire care nu va trece, iar împărăţia Lui nu va fi nimicită niciodată."

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

HRISTOS ESTE CEL CE STĂ PE TRONUL VEŞNIC AL LUI DUMNEZEU:

Apoc. 3, 21- "Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui."
Apoc 4, 2 – "Îndată am fost în duh; şi iată un tron era în cer şi pe tron şedea Cineva."
Apoc 4, 10 –"Atunci cei douăzeci şi patru de bătrâni, căzând înaintea Celui ce şedea pe tron, se închinau Celui ce este viu în vecii vecilor şi aruncau cununile lor înaintea tronului"
Apoc 4, 11 – "Vrednic eşti, Doamne şi Dumnezeul nostru, să primeşti slava şi cinstea şi puterea, căci Tu ai zidit toate lucrurile şi prin voinţa Ta ele erau şi s-au făcut."

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

1). Se spune: Fapte 2, 1 - "Şi când a sosit ziua Cincizecimii, erau toţi (doar apostolii) împreună în acelaşi loc."
Fapte 2, 4 "Şi s-au umplut toţi (doar apostolii) de Duhul Sfânt şi au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul a grăi." Dar aceste citate se referă doar la apostoli! Rezultă acest lucru din contextual întregului capitol în care întâlnim exprimări perfect lămuritoare:

- Fapte 8, 18 "Şi Simon văzând că PRIN PUNEREA MÂINILOR APOSTOLILOR se dă Duhul Sfânt, le-a adus bani" – se referă DOAR la APOSTOLI!
- Fapte 2, 2: "Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?" – se referă DOAR la APOSTOLI!
- Fapte 2, 14: "Şi stând Petru CU CEI UNSPREZECE (doar despre ei era vorba, doar ei primise-ră Duhul Sfânt!), a ridicat glasul şi le-a vorbit: Bărbaţi iudei, şi toţi care locuiţi în Ierusalim, aceasta să vă fie cunoscută şi luaţi în urechi cuvintele mele;" + următoarele…


2). Doar o "minoritate" care a primit harul Duhului Sfânt(!), ceilalţi nu(au fost botezaţi de apostoli ulterior):

Fapte2, 7 "Şi erau uimiţi toţi şi se minunau zicând: Iată, nu sunt aceştia care vorbesc toţi galileieni?"
Fapte2, 8 "Şi cum auzim noi fiecare limba noastră, în care ne-am născut?"
- Fapte 2, 9-11 "Cretani şi arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre faptele minunate ale lui Dumnezeu!" – se înşiră o mulţime de neamuri care ATENŢIE(!), nu vorbesc sub influenţa duhului ci toţi (din toate acele neamuri enumerate) doar ASCULTĂ pe ALŢII, şi se miră de darul şi de harul primit DE ALŢII, în acest caz, doar de APOSTOLI! Dacă ar fi primit toţi nu s-ar fi mirat de acea "minoritate" care a primit harul Duhului Sfânt!

- De nicăieri nu rezultă că TOŢI ar fi primit Duhul Sfânt!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

"Flacăra" unică formată reprezintă pentru cele trei lumânări "un punct" de unitate perfectă - Natura sau Fiinţa dvină. Acest "punct comun" face ca Divinitatea să nu fie separată în trei, ci rămâne o singură Divinitate.

Nu există o comparaţie perfectă între materie şi lumea spirituală, dar, dacă în spaţiul fizic, limitat, putem întâlni astfel de "compatibilităţi", de ce am pune la îndoială PUTEREA ŞI TAINELE lui Dumnezeu de a fi putut face posibilă REALITATEA SA TREIMICĂ, exact aşa cum a fost revelată de El Însuşi pe tot parcursul Sfintei Scripturi.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Sunt 3 persoane dar aceeasi fiinta, e taina.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Depinde in ce parte a bibliei esti, intr-una zice ca sunt entitati separate si in cealalta ca sunt una si aceeasi persoana.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

"Dzeu si Fiul sint una si aceiasi persoana?" Nu, Biblia ne invata că Dumnezeu este Creatorul tuturor lucrurilor. Isus este fiul Întâi-născut al lui Dumnezeu, adică prima creatură ce a fost adusă în existenţă. (Apocalipsa 4:11; Coloseni 1:15, 16).

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Crestinismul este o religie monoteista.
Crestinii au un singur zeu:Tatal,Fiul si Sfantul Duh rolling on the floor)

Cand Iisus era pe pamant,vorbea despre tatal lui din ceruri si cand era pe cruce a strigat la el! Tatal si Duhul Sfant nu erau prezenti.
Cand Iisus s-a botezat,Duhul Sfant a coborat din cer,nu era Tatal prezent.
Duhul Sfant s-a coborat asupra apostolilor sub forma unor limbi de foc, nu erau Iisus si Tatal.

Este clar si incontestabil ca este vorba de TREI ENTITATI!
Crestinismul este o religie POLITEISTA, dar folosesc scuza ca, Tatal, Fiul si Duhul Sfant sunt ca un Ness Cafe : 3 in 1 rolling on the floor


RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru Zenit313):

Tu esti ateu - dar, pana nu devii ironic si ilar (desi uneori imi place umorul tau) - sa stii ca ai mai multa logica decat unii care pretind ca sunt... mai bine tac!

Cand Isus vorbea de pe pamant cu Dumnezeu Tatal - ei bine, vorbea cu el - Isus era pe pamant, Tatal il asculta din ceruri.
Cand Isus s-a botezat, da, Isus a vazut Spiritul lui Dumnezeu coborand ca un porumbel (sub forma de porumbel), iar Tatal i-a vorbit din cer, spunandu-i ca l-a aprobat.
Cand prin spirit sfant au inceput cei cca. 120 de discipoli, la Penticosta din 33 e.n., sa vorbeasca in limbi straine, acest lucru a fost cauzat de Dumnezeu Tatal.

Deci Biblia vorbeste clar, cum s-a mai dezbatut pe parcursul zilei de azi si cum poti verifica direct, daca detii un exemplar:

exista un singur Dumnezeu, al carui nume este Iehova,
acesta are un Fiu, pe Isus Cristos,
iar spiritul sfant e forta de care se foloseste Dumnezeu sau, mai precis si mai informativ:

O analiză a versetelor care se referă la spiritul sfânt arată că oamenii pot fi ‘umpluţi’, ‘botezaţi’ şi ‘unşi’ cu el (Luca 1:41; Mat. 3:11; Fap. 10:38). Niciunul dintre aceste cuvinte n-ar fi potrivit dacă spiritul sfânt ar fi o persoană.
De asemenea, Isus a numit spiritul sfânt un „ajutor" (în greacă, parákletos) şi a spus că acest ajutor „va învăţa", „va depune mărturie" şi „va spune ce aude" (Ioan 14:16, 17, 26; 15:26; 16:13). Personificarea este o figură de stil folosită des în Biblie. De exemplu, despre înţelepciune se spune că are ‘copii’ (Luca 7:35). Păcatul şi moartea sunt nişte regi care ‘domnesc’ (Rom. 5:14, 21). Chiar dacă unele versete spun că spiritul ‘a vorbit’, altele arată clar că lucrul acesta s-a făcut prin îngeri sau prin oameni (Fap. 4:24, 25; 28:25; Mat. 10:19, 20; compară Fap. 20:23 cu 21:10, 11.) Conform versetelor din 1 Ioan 5:6–8, nu numai spiritul ‘depune mărturie’, ci şi „apa şi sângele". Aşadar, niciuna dintre expresiile...2004 - 2203 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru riri2):

1.Iehova
2.Iisus (fiul)
Din moment ce este vorba despre un fiu,atunci exista DOUA entitati! Este cat se poate de logic si clar happy
Iehova este Dumnezeu
Iisus este fiul lui
Doua persoane!
Am o intrebare:Martorii lui Iehova il considera pe Iisus fiul lui Iehova,un profet trimis pe pamant?!
Adica, voi credeti ca Iisus nu este Dumnezeu nu?
Adica, doar Iehova este Dumnezeu?
Pentru ca, daca este asa, aveti mai multa drepate ca ceilalti crestinihappy

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru Zenit313):

Da, noi ne orientam strict dupa Sfanta Scriptura, conform careia exista un singur Dumnezeu adevarat - Iehova, Dumnezeu Tatal, Creatorul, Suveranul suprem al universului.

Isus nu este Dumnezeu, este Fiul lui Dumnezeu si, da, un profet in sensul ca a fost purtatorul de cuvant aici, pe Pamant, al lui Dumnezeu. (Multi inteleg cuvantul profet ca fiind o persoana care prezicea viitorul, insa aceasta era doar una dintre atributiunile adevaratilor profeti.)
Isus nu a afirmat nicaierea in Biblie ca ar fi egal cu Dumnezeu, dimpotriva, conform Ioan 14:28, recunoaste cu umilinta ca Tatal e mai mare decat el - deci e vorba de doua ranguri diferite.


RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru riri2):

Chiar daca am sute de argumente cu care te pot contrazice, ai mult mai multa dreptate ca un crestin obisnuit.
Bravo! happy

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru Zenit313):

winking

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru riri2):

Esti credinciosu' meu preferat rolling on the floor

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru Zenit313):

De ce nu?
Chiar daca avem convingeri diferite, aceasta nu exclude sa ne respectam ca oameni.

(M-ai facut din nou sa rad, mai ales cu introducerea figurii ce se tavaleste de ras - dar si prin umorul ce transpare din ceea ce afirmi ca ateist convins si prin ironia-ti fina (dar aceasta nu la adresa mea happy ).)

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru riri2):

Ai dreptatehappy

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Eu o vad cum o vad.da tu esti orb cu totul nene.mergi la un doctor de suflete, si daca te vindeci sufleteste, dupa aia incepi sa vezi.si mult te vei bucura si te vei intelepti band apa vietii.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru anonim_4396):

Nu stiu despre ce vorbesti dar cred ca sfatul tau trebuie sa il urmezi chiar tu.se pare ca ai inceput sa vorbesti asa de unul singur si fara noima.pacat de un om care putea face ceva util societatii.mai bine mergi si da cu sapa la tara, fa ceva sa te faci util. daca voiam sa merg la doctor o faceam singur nu trebui sa mi se spuna.ma rog sau la popa unde ma trimiti tu. daca esti asa de satul de apa vietii ai putea sa explici ceva.si nu sa ataci persoanele. daca ai chef raspunde la ce se intreaba. daca nu inchideti gura aia ca faci praf.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Nu sunt aceeasi persoana. Si cum adica,, pana cand a murit''?

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru Deliiiia):

Vorbesc asa daca sa zicem dzeu era unde era, la un moment dat ar fi trebuie sa se nasca din acea fecioara da? asta daca tot el era si Isus.sau daca macar o parte din el.si atunci de cind sa conceput singur in acea femeie, apoi copil fiinda si pina ce a plecat uite sa nu zic ca murit au trecut acolo vreo 30 de ani corect? ei eu asta intrebam cui ia lasat el universul si restul sa le administreze? intelegi acum?

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică:

Daca tu ai fi fost asa geniu cum te dai probabil ai fi incercat macar sa dai un raspuns.dar se pare ca te pricepi doar la jigniri si chestii de astea de mahala.du-te si cautama in alta parte ca nu tea invitat careva pe aici sa spui ceva. daca totusi vrei sa participi atunci spune ce ai de spus legat de intrebare si nu de persoane.si despre tine poate oricine spune acelasi lucru.sau poate si mai rau.esti se pare in lipsa de idei sau de rasspunsuri si sa te afli bagat in seama te apusi sa jignesti.esti cam sub prag.du-te, mai cresti si dupa treci pe aici si poate atunci o sa ai ceva de spus.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Vrelian, exista destule carti pe tema asta. Si ortodoxe si ne-ortodoxe. De ce te necajesti pe forum?
Invatatura ortodoxa despre Treime este asa, succint vorbind: Dumnezeu este o Fiinta in trei Ipostasuri sau Persoane; Fiinta divina este Una singura insa, primita pe de-a intregul si nedespartita de toate cele trei Persoane dumnezeiesti. Citeste, daca esti cu adevarat interesat, o bucatica din Dogmatica Parintelui Staniloaie.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Dumnezeu nu s-a nascut si a existat.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru Iulian922):

Vezi ca am spus altceva.citeste cu atentie intrebarea.am spus daca dzeu este tot una cu Isus, si daca asa este, deci doar daca e asa atunci bla bla.deci Isus s-a nascut nu a existat dintotdeauna.la nascut Maria.Isus a fost copil si asa mai departe pina s-a dus la tacsu sus la cucu bau sau unde sa dus.deci eu despre asta vorbeam aici nu despre existente sau ca nu s-a nascut. daca nu s-a nascut atunci cea facut? Maria aia cea nascut un dinozaur sau ce? deci am zis doar in cazukm in care cei doia erau unu si acelasi. daca erau 2 persoane sau entitati diferite atunci nu mai trebuie sa se dea un raspuns, pentru ca intrebarea devenea nula. ceva de genul asta.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează