|

INTREBARE DOAR PENTRU CREDINCIOSI!Ce credeti despre Sfintele Taine ale Bisericii Ortodoxe?• Tainele au fost instituite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos •Harul divin, pierdut prin pacatul lui Adam, a fost redobândit si daruit oamenilor prin jertfa pe cruce a Mântuitorului nostru Iisus Hristos.„Caci legea prin Moise s-a dat, iar harul si adevarul prin Iisus Hristos au venit" (Ioan 1, 17)Aceasta putere sau energie care izvoraste din jertfa de pe cruce, care îi îndrepteaza si îi sfinteste pe credinciosii ortodocsi, nu lucreaza în mod nemijlocit asupra acestora, ci este legata de anumite semne si lucrari vazute.Sfintele Taine sunt purtatoarele si transmitatoarele harului divin în mod real.• Fiinta Tainelor •Sfintele Taine sunt lucrari vazute, instituite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos si încredintate Sfintei Sale Biserici Ortodoxe, prin care celor ce le primesc se împartaseste harul nevazut al Duhului Sfânt.Tainele au o functie unificatoare a credinciosilor în Hristos si în Biserica Ortodoxa.Tainele au fost instituite de Mântuitorul nostru Iisus Hristos:„…iar harul si adevarul prin Iisus Hristos au venit" (Ioan 1, 17)Sfintii Apostolii sunt: „iconomi ai tainelor lui Dumnezeu" (I Corinteni 4, 1; I Petru 4, 10)Partea vazuta :Este rânduiala sau slujba stabilita de Biserica Ortodoxa pentru savârsirea ei, cuprinzând:Materia;Actele facute;Cuvintele rostite de savârsitor;Partea nevazuta :Este împartasirea harului divin celor care le primesc;Scopul Tainelor fiind sfintirea oamenilor, harul ce se împartaseste prin ele se numeste har sfintitor.Taina, desi e rânduita de Biserica Ortodoxa, este expresia vointei Întemeietorului Tainelor, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care lucreaza nemijlocit în Biserica Sa Ortodoxa prin Duhul Sfânt, deci partea vazuta lucreaza în Taina nu de la sine si prin sine, ci prin prezenta Duhului Sfânt, în conformitate cu vointa Celui ce le-a instituit.La fiecare Taina exista un savârsitor si un primitor.Validitatea Tainei nu depinde de vrednicia morala a savârsitorului deoarece principalul si adevaratul savârsitor este Mântuitorul nostru Iisus Hristos.• Necesitatea Tainelor •Sfintele Taine sunt singurele mijloace de împartasire a harului divin în mod real.Tainele sunt absolut necesare pentru mântuirea si sfintirea credinciosilor ortodocsi.• Numarul Tainelor •Biserica Ortodoxa a marturisit întotdeauna numarul de sapte Taine.Sfânta Scriptura nu precizeaza nicaieri numarul Tainelor, dar contine dovezi despre fiecare Taina în parte.Sfânta Traditie nu precizeaza numarul Tainelor – la început notiunea de Taina în sens restrâns nu este precis delimitata, prin acest termen întelegându-se si alte lucrari sfinte sau ierurgii.Prima precizare a numarului Tainelor apare în anul 1274 în Marturisirea de credinta prezentata de împaratul bizantin Mihai Paleologul la Sinodul unionist de la Lyon.• Sfânta Taina a Botezului •Sfânta Taina prin care omul, prin întreita cufundare în apa si prin rostirea formulei Botezului de catre savârsitor, din starea de robie a pacatului intra în starea harica, curatindu-se de pacatul stramosesc si de pacatele facute pâna atunci, fiind renascut spre o viata noua si partas roadelor rascumpararii prin jertfa crucii, devenind membru al Bisericii Ortodoxe.Alte numiri în Sfânta Scriptura si Sfânta Traditie:Baia nasterii a doua, nastere de sus, baie mântuitoare, scaldatoare sfânta, izvor sfânt, renastere, luminare, sfintire, apa vietii vesnice.Instituirea : înainte de Înaltarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos la cer:„Mergând, învatati toate neamurile, botezându-le în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh…" (Matei 28, 19)Materia : este apa naturala, curata, iar din Traditie s-a mostenit ca ea sa fie sfintita.Formula : „Boteaza-se robul lui Dumnezeu (Numele) în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh, acum si pururi si în vecii vecilor. Amin"Savârsitorul : este preotul sau episcopul hirotonit canonic, în caz de nevoie poate fi si diaconul sau chiar un crestin ortodox care n-a decazut de la dreapta credinta.Primitorii : sunt toti cei nebotezati care voiesc sa se curateasca de pacatul stramosesc.Botezul sângelui : moartea martirica pentru credinta în Hristos suferita de o persoana nebotezata.Botezul dorintei : dorinta arzatoare a unui om nebotezat de a deveni membru al Bisericii Ortodoxe a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împreunata cu pocainta, evlavie si viata virtuoasa. Daca un om nu poate primi Botezul dintr-o cauza pe care n-o poate înlatura, acesta se socoteste a fi botezat cu Botezul dorintei.• Sfânta Taina a Mirului •Sfântul Mir sau Mirungerea este Taina prin care noul botezat, îndata dupa Botez, primeste harul Duhului Sfânt spre a se întari si spori în noua viata dobândita dupa botez.Alte numiri:Ungerea mântuirii, împartasirea Duhului, confirmare, desavârsire.„Taina a punerii mâinilor" – modul în care se administra la început de Sfintii Apostoli.Harul primit prin Taina Sfântului Mir este necesar cresterii si desavârsirii moral-spirituale a celui renascut prin Botez.Instituirea : nu se cunoaste momentul instituirii dar câteva fragmente vorbesc despre importanta acestei Taine:„Iar cel ce ne întareste pe noi … si ne-a uns pe noi este Dumnezeu, Care ne-a si pecetluit pe noi" (II Corinteni 1, 21-22)„Sa nu-L întristati pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, întru care ati fost pecetluiti în ziua rascumpararii" (Efeseni 4, 30)Materia : este mirul sfintit, care se sfinteste de Patriarhul fiecarei Biserici Autocefale, înconjurat de tot soborul ierarhilor în functiune, în Joia Patimilor.Formula : „Pecetea darului Duhului Sfânt".Savârsitorul : este preotul sau episcopul hirotonit canonic.Primitorul : este crestinul care a primit botezul. Biserica Ortodoxa administreaza Taina Sfântului Mir îndata dupa Botez.• Sfânta Taina a Euharistiei •Numele vine de la cuvântul grecesc eucaristia = multumire – Mântuitorul nostru Iisus Hristos, înainte de a institui Taina la Cina cea de Taina, a multumit lui Dumnezeu prin rugaciune.Sfânta Euharistie este Taina prin care, sub forma pâinii si a vinului, crestinul se împartaseste cu însusi Trupul si Sângele Domnului, prezente în mod real prin prefacerea elementelor (pâinea si vinul) la jertfa euharistica de la Sfânta Liturghie.Este cea mai însemnata dintre toate Tainele, deoarece în timp ce prin celelalte Taine crestinul ortodox primeste numai harul divin, prin Sfânta Euharistie el se împartaseste cu însasi izvorul harului, cu Domnul Iisus Hristos întreg.Sfânta Euharistie este prin excelenta Taina unitatii Bisericii:„caci o pâine, un trup suntem cei multi; caci toti ne împartasim dintr-o pâine" (I Corinteni 10, 17)Alte numiri:Cina Domnului, Ospatul Stapânului, Frângerea pâinii, Paharul binecuvântarii, Paharul mântuirii, Paharul vietii, Ospatul iubirii, Dumnezeiestile si înfricosatoarele Taine, Împartasanie, Cuminecatura …Instituire: Taina Sfintei Euharistii a fost instituita de Mântuitorul nostru Iisus Hristos la Cina cea de Taina, atunci când luând pâinea în mâinile Sale, a multumit si a binecuvântat, a frânt si a dat Sfintilor Sai Apostoli, zicând:„Luati, mâncati, acesta este trupul Meu…, apoi luând paharul si multumind, a zis: Beti dintru acesta toti, acesta este sângele Meu, al legii celei noi…" (Matei 26, 26-28; Marcu 14, 22; Luca 22, 10)„Aceasta sa o faceti întru pomenirea Mea" (Luca 22, 19)Materia : este pâinea si vinul – pâinea trebuie sa fie de grâu curat, dospita iar vinul de asemenea curat, din struguri, amestecat cu putina apa.Momentul prefacerii este acela în care preotul liturghisitor rosteste epicleza sau rugaciunea de chemare sau invocare a Duhului Sfânt peste darurile euharistice si le binecuvânteaza, pentru ca Duhul Sfânt sa le prefaca în Trupul si Sângele Domnului.Formula : „Înca aducem Tie aceasta slujba duhovniceasca si fara de sânge si cerem si ne rugam si cu umilinta la Tine cadem, trimite Duhul Tau Cel Sfânt peste noi si peste aceste daruri ce sunt puse înainte, si fa adica pâinea aceasta cinstit trupul Hristosului Tau, iar ce este în paharul acesta, cinstit sângele Hristosului Tau, prefacându-le cu Duhul Tau cel Sfânt".Savârsitorul : este episcopul sau preotul ca urmasi ai Sfintilor Apostoli.Primitorii : sunt toti crestinii care nu s-au despartit sau n-au fost exclusi din Biserica Ortodoxa si care s-au pregatit pentru primirea Sfintei Euharistii prin Taina Pocaintei.Efecte :Unirea celui ce se împartaseste cu Mântuitorul nostru Iisus Hristos.„Cel ce manânca trupul Meu si cel ce bea sângele Meu petrece întru Mine si Eu întru el" (Ioan 6, 56)Curatirea de pacate si arvuna vietii vesnice.Garantia învierii si a nemuririi.• Sfânta Taina a Marturisirii •Pocainta este Taina prin care crestinul ortodox, pocaindu-se de pacatele savârsite si marturisindu-le înaintea preotului duhovnic ortodox, primeste de la Dumnezeu, prin dezlegarea preotului, iertarea pacatelor, fiind reasezat în starea harica.Instituirea :„Amin graiesc voua: Oricâte veti lega pe pamânt, vor fi legate si în cer, si oricâte veti dezlega pe pamânt, vor fi dezlegate si în cer" (Matei 18, 18)„Luati Duh Sfânt, carora le veti ierta pacatele, se vor ierta lor; si carora le veti tine, vor fi tinute" (Ioan 20, 22-23)Formula : „Domnul si Dumnezeul nostru Iisus Hristos, cu darul si cu îndurarile iubirii Sale de oameni, sa te ierte pe tine, fiule (sau fiica)… si sa-ti lase toate pacatele. Si eu, nevrednicul preot si duhovnic, cu puterea ce-mi este data, te iert si te dezleg de toate pacatele tale, în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin".Efecte :Curatirea de pacate si împacarea omului cu Dumnezeu.Usurare sufleteasca si apropiere de Dumnezeu.Savârsitorul : este episcopul sau preotul ca urmasi ai Sfintilor Apostoli.Primitorii : sunt toti crestinii care s-au despartit de Hristos prin savârsirea unor pacate mai mult sau mai putin grele.• Sfânta Taina a Preotiei •Taina prin care o persoana e consacrata în scopul de a savârsi toate celelalte Taine, ca reprezentant vazut al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, adevaratul savârsitor al tuturor Tainelor.Preotia este Taina în care, prin punerea mâinilor episcopului si prin rugaciune, harul divin se pogoara asupra unui candidat anume pregatit, sfintindu-l si asezându-l într-o treapta a ierarhiei bisericesti, împartasindu-i acestuia puterea de a învata cuvântul lui Dumnezeu, de a savârsi lucrarile sfinte si de a-i conduce pe credinciosi pe calea mântuirii.Efecte :Împartaseste celui hirotonit harul si puterea de a împlini toate cele ce tin de treapta în care a fost sfintit.Imprima asupra celui hirotonit un caracter nesters, facându-l membru al cinului preotesc.Instituirea: Taina a fost instituita de Mântuitorul nostru Iisus Hristos dupa Învierea Sa din morti, atunci când aratându-Se Apostolilor, le-a zis:„Precum M-a trimis pe Mine Tatal, si Eu va trimit pe voi. Acestea zicând, a suflat asupra lor si le-a zis: Luati Duh Sfânt, carora le veti ierta pacatele, le vor fi iertate si carora le veti tine, vor fi tinute" (Ioan 20, 21-23).Formula : „Dumnezeiescul har, care pe cele neputincioase le vindeca si pe cele lipsite le împlineste, hirotoneste pe cucernicul ipodiacon, diacon, preot (Numele) în diacon, preot, episcop. Sa ne rugam dar pentru dânsul ca sa vina asupra lui harul Sfântului Duh".Savârsitorul : acestei Taine este numai episcopul.Primitorul : Tainei este o persoana de parte barbateasca, de religie ortodoxa, care îndeplineste conditiile fizice, morale si intelectuale necesare, având o pregatire speciala în acest sens.Taina Preotiei se da în trei trepte: episcop, preot si diacon, plenitudinea puterii preotesti primind-o episcopul.• Sfânta Taina a Nuntii •Nunta este Taina prin care un barbat si o femeie, care s-au hotarât în mod liber sa traiasca împreuna întreaga lor viata, în scopul de a se ajuta reciproc, a naste si a creste copii si a se feri de desfrânare, primesc, prin rugaciunile preotului, harul divin care sfinteste legatura lor si îi ajuta la împlinirea scopului ei.Efectele : acestei Taine sunt transformarea legaturii dintre cei doi soti în una asemanatoare celei dintre Hristos si Biserica Ortodoxa.Savârsitorul : este episcopul sau preotul care reprezinta în mod vizibil pe Hristos.Primitorii : Tainei sunt doi crestini ortodocsi de sex diferit, necasatoriti, care nu se afla într-un grad de rudenie apropiata.Formula : „Se cununa robul lui Dumnezeu (Numele) cu roaba lui Dumnezeu (Numele), în numele Tatalui si al Fiului si al Sfântului Duh. Amin".Însusiri speciale : unitatea si indisolubilitatea.• Sfânta Taina a Maslului •Maslul sau Eleoungerea este Taina în care, prin rugaciunile preotilor si prin ungerea cu untdelemn sfintit, se împartaseste crestinilor bolnavi harul vindecarii de bolile sufletesti si trupesti, precum si iertare de pacate.Dovezi :„Si iesind ei (Apostolii), au propovaduit tuturor sa se pocaiasca. Si scoteau afara demoni multi si ungeau cu untdelemn multi bolnavi si-i faceau sanatosi" (Marcu 6, 12-13)„De este cineva bolnav între voi, sa cheme preotii Bisericii si sa se roage pentru dânsul, ungându-l cu untdelemn întru numele Domnului. Si rugaciunea credintei va mântui pe cel bolnav si-l va ridica pe el Domnul, si de va fi facut pacate se vor ierta lui" (Iacov 5, 14-15)Materia : este untdelemnul sfintit printr-o ierurgie premergatoare ungerii.Formula : este rugaciunea rostita de sapte ori asupra celui bolnav în timpul ungerii: „Parinte Sfinte, doctorul sufletelor si al trupurilor… tamaduieste pe robul tau acesta de neputinta trupeasca si sufleteasca ce l-a cuprins…".Savârsitorii : sunt preotii Bisericii Ortodoxe, asadar nu un singur preot. În practica, Biserica Ortodoxa a stabilit ca Maslul sa fie savârsit de sapte preoti.Primitorii : sunt credinciosi bolnavi, indiferent de felul si gravitatea bolii.Efectele :Vindecarea de bolile sufletesti si trupesti;Iertarea pacatelor.13 Raportează Evaluează
13 răspunsuri:
| a răspuns:

Niste prostii>

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Andrada_2796, nu trebuie să te justifici prin prea multe cuvinte! Însuşi faptul că aparţii de un cult care s-a dezis de 2000 de creştinism, explică totul. Însuşi faptul că faci parte dintr-un cult ai cărui membri recunosc ei înşişi că nu sunt creştini, spune multe. Nu e de3 mirare că nu accepţi o mare parte din învăţăturile apostolice...

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Învăţătura despre Sfânta Treime este, între toate tainele din învăţătura creştină, cea mai profundă şi mai ascunsă curiozităţii profane, mai mult decât oricare alta.

Pentru o palidă exemplificare am putea să ne imaginăm trei lumânări distincte aprinse, care stau foarte apropiate una de cealaltă. La un moment dat apropiindu-se la maxim, ele se comportă ca şi o singură lumânare mai mare, în cadrul căreia ESTE IMPOSIBIL SĂ STABILEŞTI UNDE ESTE DELIMITAREA celor trei flăcări iniţiale corespunzătoare celor trei lumânări, sub aspect energetic, caloric, sau al radiaţiei de lumină.

Flacăra unică formată reprezintă pentru cele trei lumânări "un punct" de unitate perfectă - Natura sau Fiinţa dvină. Acest "punct comun" face ca Divinitatea să nu fie separată în trei, ci rămâne o singură Divinitate.

Nu există o comparaţie perfectă între materie şi lumea spirituală, dar, dacă în spaţiul fizic, limitat, putem întâlni astfel de "compatibilităţi", de ce am pune la îndoială PUTEREA ŞI TAINELE lui Dumnezeu de a fi putut face posibilă REALITATEA SA TREIMICĂ, exact aşa cum a fost revelată de El Însuşi pe tot parcursul Sfintei Scripturi.

Materia nu poate urma modelul, dar dacă o FLACĂRĂ poate (flacăra unică formată reprezintă pentru cele trei lumânări "un punct" de unitate perfectă), de ce nu s-ar putea în planul divin, despre care nu putem avea nici o pretenţie de exhaustivitate a cunoaşterii, de stabilire cu aroganţă umană a "incompatibilităţilor" sau certitudinilor în afara Revelaţiei!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Revelaţia prezintă clar în egală măsură TRINITATEA dar şi UNITATEA: Trinitatea Persoanelor (3 persoane) într-o unitate desăvârşită a Aceleiaşi Fiinţe divine. În cadrul divinităţii se păstrează o Unitate absolută...

Am subliniat faptul că este un adevăr revelat de Dumnezeu dar neexplicat procesual de Acesta, întrucât cunoaşterea detaliată nu este esenţială şi nici direct necesară pentru mântuire...

Pentru "ilustrarea" NATURII DIVINE, cel puţin la nivel intuitiv, nu este pe deplin relevant nimic din lumea materială. Nu există o materie sau un sistem care să poată fi considerat "un model" prin reducţie. Natura spirituală şi cu atât mai mult cea divină, transcede orice algoritm, orice prototip, orice "ikon".

Nu se poate da orice exemplu stupid, mundan, empiric, material, de genul Ghiţă, Vasile şi Petrică, de genul mama, tata şi fiul, etc… Fiinţa sau Natura divină este "numitorul comun" a trei ipostasuri sau manifestări spirituale distincte.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Dumnezeu Fiul este egal cu Tatăl, nicidecum inferior sau supus Tatălui.

Prin Întruparea Sa, Mântuitorul Hristos, păstrându-și divinitatea, și asumându-și de bunăvoie şi firea umană, El și-a asumat și "slăbiciunea" acestei firi în relația cu oamenii dar și cu Tatăl. Jertfa Sa după Întrupare, El a adus-o în relație cu Tatăl, ca jertfă a naturii umane (deși era Dumnezeu), și atunci, în mod absolut logic, termenii care exprimă o aparentă inferioritate în relație cu Dumnezeu Tatăl, de fapt se referă la ’’partea umanității’’ (pe care El și-a asumat-o în mod liber în relație cu Tatăl, din cauza Întrupării, deși Fiul este egal cu Tatăl).

În "rolul" temporar de om (în acelaşi timp rămânând și Dumnezeu), El S-a jertfit și S-a smerit, în fața tuturor, a oamenilor, dar se pare că și a Tatălui, pentru a duce până la capăt "rolul" asumării întregii umanități asupra lui.

Dumnezeu Fiul, egal și deoființă (! termen special scris legat) cu Tatăl, și-a asumat supunerea față de Tatăl doar pentru că liber, și-a asumat și rolul de "mijlocitor", intermediar pentru oameni.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Sunt mai credincios ca tine, chiar daca nu impartasim aceleasi credinte!
NU exista necredincios! Credinta faca parte din natura noastra umana.Doar un om mort este necredincios.
Trebuia sa specifici exact ca intrebarea este adresata crestinilor ortodocsi daca nu vrei sa auzi pareri negative...
Orice ultilizator este liber sa raspunda la orice intrebare din orice domeniu atata timp cat raspunsurile sale respecta regulile TPU.

Stiu ca sunt singurul care a avut rabdarea sa citeasca tot, si iti spun sincer ca nu tot ce ai scris este fals!
Restul..."Dumnezeu cu mila"!

Multa sanatate! happy

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Salut,

Imi cer scuze anticipat pentru faptul ca nu am citit tot.
Parerea mea este ca Dumnezeu i-a facut pe oameni, iar acestia au facut Biblia. Fara nici un fel de ajutor.
Simbolistita asta a Sfintelor Taine, e destinata credinciosilor, nu lui Dumnezeu.
Cred ca el acolo, sus, are lucruri mai importante de facut.
Nu condamn crestinismul, si eu sunt credincios.
Doar ca ne-am agatat prea mult de ritualuri, de obiceiurile astea de altfel laice, si am uitat ca Dumnezeu este Iubire.
Atat ne-a cerut, sa ne iubim aproapele.
Daca papam anafura si mergem regulat la impartasanie, doar ca sa ne dam in cap dupa ce trecem de poarta bisericii, nu cred ca suntem oameni buni in fata Lui.
Va multumesc.

Cu stima,
Neo

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru MrAnderson):

Multa sinceritate in raspunsul tau si adevar

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns (pentru MrAnderson):

Nu vad unde e intrebarea dar poate asta e intrebarea ta de fapt convingerea ta....nu pot sa cred in sfanta treime cum ii zic multi pentru ca ar fi sa accept trinitatea care este un pacat si o minciuna in primul rand sa zic ca fiul tatal si duhul sfant sunt 3 pers....am trait sa o vad si pe asta talal e mai mare ca fiul da daeci avem doua persoane aici atunci ce e cu spiritul? asta e forta lor activa cu care actioneaza sa duca la indeplinire ce si-au propus

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| explică (pentru powergirl):

Multumesc!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Intrebarea?

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

A, vrei sa iti spun daca, cred ca sunt niste prostii? Da. Cum sa fie SFANTA TRADITIE?
De ce scrie acolo despre Iisus ca a dat "sfintele taine" bisericii "sale" ortodoxe? Iisus este unul singur. Dumnezeu este unul singur. BISERICA SI RELIGIA ORTODOXA sunt creatii ale oamenilor. Deci cred? Sincer nu am citit tot ce ai scris, dar presupun ca majoritatea sunt baliverne.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
Răspuns utilizator avertizat