anonim_4396
| Anonim întreabă:

„Auzisem că aceasta și-o datora în parte înfățișării. Ce frumos cap avea totuși! Într-însul ațipea ceva neliniștitor, atâta patimă înfrânată, atâta trufie aprigă, se destăinuiau în trăsăturile feței sale veștede, în acea privire tulbure, între pleoapele grele. Iar din ce spunea, cu un glas tărăgănat și surd, se desprindea cu amărăciune o adâncă silă.
Viața lui, din istoria căreia i se întâmpla rar să dezvăluie ceva, fusese o crâncenă luptă. "
Din ce operă face parte fragmentul? Mă aștept să menționați și autorul, bineînțeles.

Mulțumesc.

1 răspuns:
| vangaelis a răspuns:

Romanul Craii de Curtea-Veche scris de Mateiu Caragiale