| هوراس a întrebat:

Care sunt muncile cu noroc ridicat la the-west?

2 răspunsuri:
| Triple3XH a răspuns:

Jefuitor de morminte, Vanzare de arme indienilor, Transporta munitie
Jefuieste trenul.Astea-s cu noroc ce-l mai ridicat

| Gabrielceltare a răspuns:

Jobul (Munca) cu norocul ridicat e Lucreaza Ca Negustor Ambulant