Întrebare recomandată | Edivasile a întrebat:

Pe semestrul 2 an scolar 2021-2022 se mai pot încheia mediile cu 2 note? Profesoara de romana a zis că dacă nu iau a treia noua trebuie să depună ceva fisa la directoare că să îmi încheie media

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Nu-i adevarat ce-a spus profesoara, in acest an scolar mediile semestriale se pot incheia si cu 2 note si teza, la materiile la care se da si teza, avand in vedere prevederile art.107, alin.(4^1) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5447/2020, citez:
"(4^1) În anul şcolar 2021-2022, prin derogare de la prevederile alin. (4), numărul de calificative/note acordate semestrial fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, va fi de minimum două, indiferent de numărul de ore alocat disciplinei prin planurile-cadru."

1 răspuns:
| ZappyTv69 a răspuns:

Nu-i adevărat. Deoarece la română dai teză, poate sa îți încheie media cu 2 note. De obicei trebuie sa ai numărul de ore pe săptămână+1 (numărul de note)