| ColoIonut a întrebat:

Cine imi poate scrie cuprinsul la Zeii Olimpului de Alexandru Mitru?

2 răspunsuri:
| RAY a răspuns:

Prefaţă... 3
Spre ţărmurile Elade i... 6
Zeiţa Gheea... 7
Zeus... 11
Infrîngerea titanilor... 13
Zeiţa Metis era una din numeroasele copile pe care le avea Oceanul, primul născut dintre
titani.Metis pregăteşte o băutură fermecată.Din fericire pentru dînsul, Zeus avea în tinereţe o vorbă
ademenitoare şi un chip foarte atrăgător... 14
Zeii Olimpulu i... 16
Zeus, Poseidon şi Hades îşi împart între ei lumea... 18
Fiicele lui Cronos capătă demnităţi în Olimp... 19
Trei feciori ai lui Zeus... 21
Pruncii zeiţei Leto... 22
Fiica zeului Uranus... 24
Luptele cu giganti i... 25
Năvala spre Olimp... 26
Tifon... 27
Fuga zeilor din Olimp... 28
Şiretlicul lui Hermes... 28
Prometeu... 30
Fiul titanului Iapet creează omu l... 31
Adunarea de la Mecona... 32
Prometeu aduce oamenilor focu l... 33
Cutia Pandore i... 34
Inlănţuirea lui Prometeu... 36
Călătoria lui Zeus pe Pămant... 38
Plecarea spre Arcadia... 40
Filemon şi Baucis... 41
Zeii se arată cine sîn t... 43
Potopu l... 44
Înşelăciunile lui Zeus... 52
O flacără strălucitoare... 53
O nimfă din cortegiul zeiţei Artemis... 54
Io e preschimbată în junincâ... 55
Monstrul Argus începe s-o chinuiască pe Io... 55
Zeus hotărăşte moartea lui Argus... 57
Io îşi recapătă vechea înfăţişare... 58
Răpirea Europe i... 59
Afrodita îi aduce mîngîiere copilei lui Agenor... 61
Hera si copiii e i... 62
Pedepsirea Chelonee i... 62
Gelozia îşi arată colţi i... 63
Un dar amăgitor... 65
Hefaistos cere o răsplată mare... 65
Slutul se însoară cu zeiţa frumuseţi i... 66
Ticăloşia lui Ares... 67
Palas Atena... 67
Atica este inundată de zeul mărilor... 69
Atena pizmuieşte pe fata lui Idmon... 70
Arahneea se ia la întrecere cu zeiţa... 71
Zeiţa o preface pe fată în păianjen... 72
Stălucitorul Apolo... 73
Apolo îşi caută loc de templu... 74
Nimfa Dafne se preface într-un copac... 76
Fîntîna Castalie i... 77
Apolo află o veste neplăcută... 78
Marsias este învins prin viclenie...

| RAY a răspuns:

Artemis... 80
Artemis porneşte prin munţ i... 80
Acteon e sfîşiat de cainii să i... 82
Uriaşul Orion... 83
Două zeiţe se ceartă pentru un muritor... 84
O nouă constelaţie... 84
Copila Letei devine necruţătoare... 85
Hermes... 88
Un mic tîlhar... 89
Un zeu bun la orice treabă... 89
Pan... 90
Fiul lui Hermes făureşte naiu l... 91
Nimfa Pitiş... 92
Afrodita... 94
Zeus inspiră Afroditei o dragoste nesăbuită... 95
Adonis... 96
Crima lui Ares... 97
Sculptorul sihastru... 98
Artistul ciopleşte o fecioara din fildeş... 99
Statuia prinde viaţă... 99
Eros si Psiheea... 101
Palatul fermecat... 103
Psiheea îl pierde pe Eros... 104
Psiheea porneşte în căutarea soţulu i... 106
Călătoria în ţinutul lui Hades... 106
Poseidon si Amfitrita... 108
Urmărirea nimfe i... 109
Mînia zeului sporeşte... 109
Delfinii o peţesc pe Amfitrita... 110
Ciclopul Polifem... 111
Hades si Persefona... 113
Un zeu mereu la pîndâ... 114
Ixion şi Sisi f... 116
Hades vrea să se însoare... 117
Hestia si Demetra... 120
Demetra la Eleusis... 121
Demetra se arată în adevărata ei înfăţişare... 123
Triptolem răspîndeşte agricultura... 124
Regele Tesaliei doboară un stejar al zeiţe i... 125
Metra se sacrifică pentru tatăl său... 126
Veselul Dionisos... 127
Un copil născut de două or i... 128
Genii întunecate se năpustesc în palatul din Teba... 129
Regele şi regina îşi pierd minţile... 130
Fiul lui Zeus scapă cu viaţă... 130
Penteu...