| vali0001 a întrebat:

Vreau sa dau la facultate.
Acestea sunt cerintele pentru dosar:
PENTRU ADMITERE FACULTATE (FORMĂ LICENŢĂ):
1. Dosar mapă;
2. Cerere de înscriere tip (se găsește la sala 321 în momentul înscrierii);
3. Diploma de bacalaureat - copie legalizată;
4. Foaia matricolă - copie legalizată;
5. Certificatul de naştere - copie legalizată;
6. Carte de identitate - copie;
7. Adeverinţă medicală eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de medicul de familie
(cu specificaţia medicului "apt pentru facultate") - original;
8. Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la
concursul de admitere (scutirea se aprobă doar pentru o singură universitate, facultate) -
original;
9. Chitanţa doveditoare a achitării taxei de înscriere la concursul de admitere;
10. Candidaţii care sunt studenţi prezintă la înscriere adeverinţa de student cu situaţia
şcolară încheiată (studenţi integralişti), adeverinţa (de student sau absolvent) privind
forma de şcolarizare (buget sau taxă) - original;
11. Candidaţii care sunt absolvenţi de o altă facultate prezintă la înscriere copie legalizată
după diploma de licenţă, copie legalizată după foaia matricolă sau suplimentul la
diplomă;
12. Procură notarială pentru împuternicit (în cazul în care candidatul nu se prezintă
personal la înscriere) - original.


Ma intereseaza punctul 8:
Acte doveditoare pentru candidaţii care solicită scutirea de plată a taxei de înscriere la
concursul de admitere (scutirea se aprobă doar pentru o singură universitate, facultate) -
original;
Care sunt acele acte doveditoare si de unde le pot lua?

2 răspunsuri:
bursuc001
Userul Lunii
| bursuc001 a răspuns:

Bună!

Ar trebui să GHICIM la ce facultate vrei să te înscrii? =))

Din PĂCATE, la cei 19 anişori pe care-i aveţi, formulaţi nişte întrebări de "nivelul" celor de 14 anişori :(
Şi mai vreţi să faceţi o facultate...
Vai şi-amar de ţara asta cu aşa absolvenţi!

Ca să nu mai amintesc că ( probabil ) vrei să te înscrii la Litere :(
http://cis01.central.ucv.ro/litere/admitere/2015/Acte_inscriere_2015.pdf

Dacă te uitai ATENT/Ă pe site-ul facultăţii respective, ai fi observat următoarele informaţii :
http://cis01.central.ucv.ro/litere/admitere/2015/Taxa_inscriere_2015.pdf


Toate cele bune!

| dannyel86 a răspuns:

Pe site-ul universitatii/facultatii la care vrei sa dai admitere trebuie sa existe aceste informatii. La Cuza Iasi iata care sunt conditiile de scutire a taxei:

"Categorii de persoane scutite de taxa de înscriere (art. 26 din Metodologia privind admiterea la studii de LICENȚĂ) :- Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere, la un singur domeniu (acolo unde şi-au depus actele în original), următoarele categorii de candidaţi:

• candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai
personalului didactic (de predare si auxiliar) în activitate, pensionat sau decedat;
→Funcțiile didactice și didactice auxiliare sunt prevăzute de art. 5 și 6 din Legea nr.
128/1997, modificată, privind Statutul personalului didactic.

•candidaţii (în vârstă de până la 25 ani şi aflaţi în întreţinerea părinţilor) care sunt copii ai
personalului nedidactic din Universitatea " Al. I. Cuza" Iaşi;

•candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii orfani de ambii părinţi;

• candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) proveniţi din casele de copii sau din plasament
familial;

•candidaţii (în vârstă de până la 25 ani) care sunt copii ai eroilor martiri ai revoluţiei;

•candidaţii care au obţinut premiul I și II la Olimpiadele Naționale de Istorie, Filosofie sau Limba română. (Regula este valabilă doar pentru Facultatea de Drept. Fiecare Facultate din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza" stabilește concursurile ai căror laureați beneficiază de scutire de taxă de înscriere.)

- Se poate reduce cu 50% (la o singură specializare) cuantumul taxelor de înscriere la admitere pentru candidaţii care sunt salariaţi ai Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi şi ai Bibliotecii Centrale Universitare "M. Eminescu" Iaşi.

- Scutirea sau reducerea taxei de înscriere se face numai pe baza actelor doveditoare
prezentate de candidaţi comisiei de admitere pe facultate.
•În cazul scutirii justificate de calitatea de cadru didactic (de predare și auxiliar) a părintelui candidatului, nu este necesară avizarea din partea Inspectoratului Școlar Județean. Este suficientă o adeverință din partea conducerii unității de învățământ, care atestă calitatea de cadru didactic."