| AlexDorinel a întrebat:

Ce face presedintele Romaniei in afara de semnat acte(ceea ce e obligat sa faca)?

7 răspunsuri:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Conform Constitutiei Romaniei, citez:
"ART. 80.Rolul Preşedintelui
  (1) Preşedintele României reprezintă statul român şi este garantul independentei naţionale, al unităţii şi al integrităţii teritoriale a tarii.
  (2) Preşedintele României veghează la respectarea Constituţiei şi la buna funcţionare a autorităţilor publice. În acest scop, Preşedintele exercită funcţia de mediere între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
ART. 85.Numirea Guvernului
  (1) Preşedintele României desemnează un candidat pentru funcţia de prim-ministru şi numeşte Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
  (2) În caz de remaniere guvernamentală sau de vacanta a postului, Preşedintele revoca şi numeşte, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.
  (3) Dacă prin propunerea de remaniere se schimba structura sau compozitia politica a Guvernului, Preşedintele României va putea exercita atributia prevăzută la alineatul (2) numai pe baza aprobării Parlamentului, acordată la propunerea primului-ministru.
  ART. 86.Consultarea Guvernului
  Preşedintele României poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente şi de importanţa deosebită.
  ART. 87.Participarea la şedinţele Guvernului
  (1) Preşedintele României poate lua parte la şedinţele Guvernului în care se dezbat probleme de interes naţional privind politica externa, apărarea tarii, asigurarea ordinii publice şi, la cererea primului-ministru, în alte situaţii.
  (2) Preşedintele României prezidează şedinţele Guvernului la care participa.
  ART. 88.Mesaje
  Preşedintele României adresează Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale naţiunii.
  ART. 89. Dizolvarea Parlamentului
  (1) După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de investitura.
  (2) În cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singură dată.
  (3) Parlamentul nu poate fi dizolvat în ultimele 6 luni ale mandatului Preşedintelui României şi nici în timpul stării de mobilizare, de război, de asediu sau de urgenta.
  ART. 90.Referendumul
  Preşedintele României, după consultarea Parlamentului, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinţa cu privire la probleme de interes naţional.
  ART. 91.Atribuţii în domeniul politicii externe
  (1) Preşedintele încheie tratate internaţionale în numele României, negociate de Guvern, şi le supune spre ratificare Parlamentului, într-un termen rezonabil. Celelalte tratate şi acorduri internaţionale se încheie, se aproba sau se ratifica potrivit procedurii stabilite prin lege.
  (2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aproba înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
  (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.
  ART. 92.Atribuţii în domeniul apărării
  (1) Preşedintele României este comandantul forţelor armate şi îndeplineşte funcţia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a Tarii.
  (2) El poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea parţială sau totală a forţelor armate. Numai în cazuri excepţionale, hotărârea Preşedintelui se supune ulterior aprobării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la adoptare.
  (3) În caz de agresiune armata îndreptată împotriva tarii, Preşedintele României ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi le aduce neîntârziat la cunoştinţa Parlamentului, printr-un mesaj. Dacă Parlamentul nu se afla în sesiune, el se convoacă de drept în 24 de ore de la declanşarea agresiunii.
  (4) În caz de mobilizare sau de război Parlamentul îşi continua activitatea pe toată durata acestor stări, iar dacă nu se afla în sesiune, se convoacă de drept în 24 de ore de la declararea lor.
  ART. 93. Măsuri excepţionale
  (1) Preşedintele României instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenţă în întreaga ţara ori în unele unităţi administrativ-teritoriale şi solicita Parlamentului încuviinţarea măsurii adoptate, în cel mult 5 zile de la luarea acesteia.
  (2) Dacă Parlamentul nu se afla în sesiune, el se convoacă de drept în cel mult 48 de ore de la instituirea stării de asediu sau a stării de urgenta şi funcţionează pe toată durata acestora.
  ART. 94.Alte atribuţii
  Preşedintele României îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
  a) conferă decoraţii şi titluri de onoare;
  b) acorda gradele de mareşal, de general şi de amiral;
  c) numeşte în funcţii publice, în condiţiile prevăzute de lege;
  d) acorda graţierea individuală."

| sierra1 a răspuns:

Schiază, o grămadă!

| Eisenheim a răspuns:

Face lucruri pe care 99% din oamenii obișnuiți nu le vor face niciodată

| tonyc7 a răspuns:

Reprezinta Romania la intalnirile cu alti presedinti. Asta e rolul lui cel mai important. Putere pentru a lua decizii interne nu are prea multa, asta e mai mult treaba Parlamentului. In alte state insa, cum e America, presedintele chiar e cel mai puternic om din stat, putand decide si in treburile interne ale statului, nu doar in cele externe.

| JOHNtheADVISOR a răspuns:

STĂ. De aceea îi și spune PREȘEDINTE DE STAT laughing rolling on the floor

Întrebări similare