|

Pentru examenul de admitere la facultate este necesară legelizarea copiei după certificatul de naştere?

2 Raportează Evaluează
Răspuns Câştigător
| a răspuns:

Depinde cum se cere la facultatea unde te inscrii.
De anul trecut a intervenit o prevedere legala, in sensul ca nu trebuie legalizate toate copiile de pe acte ci doar sa prezinti originalul si o copie a acestuia si functionarul care primeste dosarul va inscrie o mentiune pe copie, dupa ce a confrunt-o cu originalul, de genul "Conforma cu originalul" si va semna.

1 răspuns:
| a răspuns:

Salutare, LanguageMaster!
Depinde, în funcţie de profil.
Biologie
Concursul de admitere se desfăşoară pe bază de dosar. Pentru înscrierea la admitere, candidaţii vor completa o fişă de înscriere la care se anexează următoarele acte:
Diploma de Bacalaureat obținută în România și Foaia matricolă a anilor de liceu, în original, sau Atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D;
Diploma de licență sau echivalentă pentru candidații care doresc să urmeze a doua specializare;
Original* și copie după cartea de identitate (care atestă domiciliul în România)/pașaport (candidați UE, SEE și Elveția)
Original* și copie după certificat de naștere;
Original* și copie după certificatul de căsătorie, sau documentul care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul);
Adeverință medicală tip, eliberată în ultimele 6 luni, în care să menționeze starea de sănătate a candidatului (este/nu este în evidență cu boli cronice, și care sunt acestea, dacă este cazul);
În cazul studenților/absolvenților/exmatriculaților: adeverință din care să rezulte numărul de semestre urmate la buget/taxă și numărul de semestre în care a beneficiat de bursă;
2 fotografii 3/4;
Olimpicii vor prezenta diploma de olimpic;
Dosar plic.
star se restituie candidatului după certificarea documentului în copie de către membrii comisiei.
Chimie
Candidatii vor prezenta comisiei de admitere un dosar plic, conţinând următoarele documente:
Diploma de Bacalaureat obţinută în România şi Foaia Matricolă, ambele în original, sau atestat de echivalare emis de C.N.R.E.D. Dacă un candidat s-a înscris în prealabil la o altă facultate / universitate, va depune copii după Diploma de Bacalaureat şi Foaia Matricolă, precum şi o adeverinţă de la facultatea unde are actele în original;
Cartea de identitate, în copie xerox însoţită de original (pentru confruntare);
Certificatul de naştere în original şi copie xerox;
Certificatul...2006 - 2213 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează