| Losnams a întrebat:

Mustrarea scrisa e obligatoriu sa se lase cu punct scazut la purtare la finalul anului școlar?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

La aceasta sanctiune nu este obligatorie scaderea notei la purtare.
Conform Statutului elevului, aprobat prin Ordinul MENCS nr. 4.742/2016, citez:
"ART. 18.(1) Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de  către profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, cu menţionarea faptelor care au determinat sancţiunea.
  (2) Sancţiunea este propusă consiliului clasei de către cadrul didactic la ora căruia s-au petrecut faptele susceptibile de sancţiune, spre validare. Sancţiunea se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţătorul/institutorul/ profesorul pentru învăţământul primar sau profesorul diriginte, la sfârşitul semestrului.
  (3) Documentul conţinând mustrarea scrisă va fi înmânat elevului sau  părintelui/tutorelui/susţinătorului legal, pentru elevii minori, personal sau, în situaţia în care acest lucru nu este posibil, prin poştă, cu confirmare de primire.
(4) Sancţiunea se înregistrează în catalogul clasei, precizându-se numărul documentului.  
  (5) Sancţiunea poate fi însoţită de scăderea notei la purtare, respectiv de diminuarea calificativului, în învăţământul primar."