| mariusstrebeli a întrebat:

Asi dori sa trec granita se poate trece cu un buletin provizoriu?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Nu se poate trece cu CI provizorie.
Conform L.248/2005, cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART.6.(1) Tipurile de documente de călătorie pe baza cărora cetăţenii români pot călători în străinătate sunt următoarele:
  a) paşaport diplomatic;
  b) paşaport de serviciu;
  c) paşaport diplomatic electronic;
  d) paşaport de serviciu electronic;
  e) paşaport simplu;
  f) paşaport simplu electronic;
  g) paşaport simplu temporar;
  h) titlu de călătorie."
"ART.6^1.(1) Pentru scopurile prezentei legi, cartea de identitate şi cartea electronică de identitate valabile constituie document de călătorie pe baza căruia cetăţenii români pot călători în statele membre ale Uniunii Europene.
  (2) Regimul juridic al cărţii de identitate şi al cărţii electronice de identitate este cel prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată, cu excepţia situaţiilor în care prezenta ordonanţă de urgenţă dispune altfel."

1 răspuns: