| Dumitras95 a întrebat:

Ce documente trebuie pentru pasaportul Biometric? dau

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Aceleasi ca pentru pasaportul normal, doar ca, in plus, iti ia amprenta degetelor aratatoare de la fiecare mana.
Conform HG nr.94/2006, cu modificările ulterioare, citez:
"ART.5.(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de cãtre solicitanţi, însoţite de urmãtoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
b) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţã prevãzut de lege, completate pe numele titularului, în original;
c) paşaportul anterior, dacã acesta existã.
ART.6.(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple electronice se depun personal de cãtre solicitanţi, însoţite de documentele prevãzute la art. 5 alin. (1).
(2) La depunerea cererii, solicitantului i se preiau impresiunile digitale şi imaginea facialã.
(3) Impresiunile digitale se preiau sub forma unei amprente plane a degetului arãtãtor de la ambele mâini. În cazul în care calitatea impresiunilor digitale este necorespunzãtoare şi/sau degetele arãtãtoare prezintã rãni, se preia amprenta planã, de bunã calitate, a degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului, dupã caz. În situaţia în care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunzãtoare sau preluarea amprentelor este temporar imposibilã, solicitantului i se poate elibera un paşaport simplu temporar, în condiţiile legii. Atunci când preluarea amprentelor este temporar imposibilã din motive medicale, este necesarã prezentarea documentelor emise sau avizate de autoritãţile medicale române, din care sã rezulte motivele şi perioada pentru care este imposibilã prelevarea amprentelor." Numai bine!

2 răspunsuri:
| conundrum a răspuns:

Pune aceeasi intrebare pe google happy