Întrebare recomandată | GennJayJay10 a întrebat:

Buna seara TPU! Ce acte mai sunt necesare pentru inmatricularea unui vehicul dintr-un judet in altul?

Răspuns Câştigător
| Live4Ride a răspuns:

Depinde daca e de pe numele tau tot pe numele tau pentru ca te muti in alt judet sau pentru ca este cumparat recent!

ai mai jos situatia in care auto este pe numele tau dar iti schimbi domiciliul!
A. Schimbarea domiciliului/sediului in acelasi localitate
1. Cererea tip din partea solicitantului.
2. Fişa de înmatriculare a vehiculului completată cu datele proprietarului şi cu noul domiciului/sediu, având viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale
3. Cartea de Identitate a Vehiculului, în original şi în copie;
4. Chitanta care dovedeste plata contravalorii certificatului de înmatriculare (37 lei achitati la CEC)-original
5. Certificatul de înmatriculare al vehiculului cu inspectia tehnica periodica in termen de valabilitate -original
6. Actul de identitate al solicitantului, cu noua adresa, astfel :
Persoane fizice: Buletin/Cartea de Identitate : în original şi în copie.
Persoane fizice autorizate: Buletin/ Cartea de Identitate in original si copie, Certificatul de Inregistrare Fiscala in copie
Persoane juridice: Cererea de Mentiuni de la Registrul Comertului, Hotararea judecatoreasca si Certificatul de Inregistrare al societatii: in copie
7. Pentru persoanele juridice: Delegatie din partea societatii si originalul si copia actului de identitate al delegatului.
8. Pentru persoanele fizice: Procură autentificata la notar, daca se prezinta alta persoana in locul proprietarului. In aceasta situatie imputernicitul va trebui sa aiba la el actul sau de identitate in copie si original.
Nota
Persoanele fizice: isi vor scrie CNP-ul si vor semna in rubrica 9-„Observatii „ a fisei de inmatriculare.
Persoanele juridice: vor scrie Codul fiscal al firmei, vor semna si stampila in rubrica 9 „Observatii" a fisei de inmatriculare. De asemenea trebuie sa stampileze si sa semneze: cererea si delegatia data reprezentantului firmei.
Aceste documente se prezinta lucratorului de la Biroul inmatriculari. Acesta le verifica si le aseaza intr-o anumita ordine. Biroul inmatriculari va opera schimbarea domiciliului /sediului completand modificarea pe Cartea de Identitate a Vehiculului si va elibera un nou Certificat de Inmatriculare cu noua adresa.
B. Schimbarea domiciului/sediului in alta localitate
La shimbarea domiciliului/sediului in alta localitate se depun la Biroul Inmatriculari aceleasi documente ca la punctul A, la care se adauga :
1. Chitanta care dovedeste plata taxei de inmatriculare (52 lei pentru autovehicule/remorci cu masa totala autorizata sub 3, 5 tone, 125 lei pentru cele peste 3, 5 tone)-de obicei se achita la sediul Administratiei locale odata cu declararea vehicului-original

Aici ai doc. necesare pentru auto cumparat recent!a) Cererea solicitantului; Cerere înmatriculare (descarcă)

b) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); Fişă înmatriculare (descarcă)

c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

d) Documentul care atestă dreptul de proprietate, în original şi copie;

e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi copie;

f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termen de valabilitate;

g) Copia contractului RCA în termenul de valabilitate;

h) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate;

i) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;

j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare - se poate achita la ghișeul de depunere documente. (vezi tarife);

k) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, sume achitate la ghişeul de depunere documente;

l) În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora; Delegaţie (descarcă)

m) Procură specială autentificată de notarul public, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât titularul.

1 răspuns: