| randwoo1337 a întrebat:

Salut, bursa rurala pe anul 2020-2021 cat este si in ce interval de timp e acordata?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Asazisa "bursa rurala" este o bursa sociala care se acorda elevilor din mediul rural ce nu pot studia in localitatea de domiciliu. Nu este o suma fixa, este in functie de posibilitatea de acordare.
In anumite conditii se acorda si pe durata vacantelor scolare, conform Ordinului MECTS nr.5.576/2011, privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu md. şi compl. ulterioare, citez:
"ART. 19. Bursele de ajutor social se acordă şi pe perioada vacanţelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 13, în următoarele situaţii:
a)elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singură disciplină de învăţământ şi au media anuală 10 la purtare sau, după caz, calificativul Foarte bine la purtare;
b)absolvenţilor învăţământului gimnazial care fac dovada că au fost admişi în liceu/învăţământ profesional, cursuri cu frecvenţă, într-o unitate de învăţământ preuniversitar de stat;
c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale."  

1 răspuns:
| sierra1 a răspuns:

"bursa rurala" - n-am mai auzit de așa ceva, ești elev sau altceva?