|

Stie cineva ce acte imi trebuie pentru dosarul pentru inscriere la facultate?

6 Raportează Evaluează
6 răspunsuri:
| a răspuns:

Din cate stiu eu, la inscriere nu ai nevoie de dosar. Iti trebuie doar buletinul si seria si numarul diplomei de bac. De dosar ai nevoie doar la confirmarea locului, dupa ce se afiseaza tabelul cu cei care au intrat.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Textul de mai jos este un copy-paste dintr-un fişier PDF pe care l-am primit de la un coleg.

Actele necesare pentru înscriere: A. Pentru absolvenţii de liceu 3. 4. 1. Cerere tip.
3. 4. 2. Diploma de bacalaureat (sau diploma echivalentă cu aceasta) în original. Pentru candidaţii care se înscriu la mai multe facultăţi (domenii de licenţă) în locul Diplomei de bacalaureat în original se poate depune o copie legalizată a acesteia
şi copie legalizată după legitimaţia de concurs, care să ateste înscrierea la prima facultate (legalizarea copiei după legitimaţia de concurs se face la comisia de înscriere) şi, după caz, Foaia matricolă în original sau copie legalizată sau adeverinţă în original sau copie legalizată cu medii la anumite discipline. 3. 4. 3. Certificatul de naştere (copie legalizată). 3. 4. 4. Chitanţa de plată a taxei de admitere, eliberată de casieria universităţii. 3. 4. 5. Adeverinţa medicală tip M. S. 18. 1. 1. 3. 4. 6. Trei fotografii tip buletin de identitate. 3. 4. 7. Copie după certificatul de căsătorie, pentru candidatele căsătorite. Înscrierea se face după numele din certificatul de naştere. B. Pentru studenţii care doresc să urmeze o a doua facultate: - Actele de la punctele 3. 4. 1... 3. 4. 7 (diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta în copie legalizată, originalul rămânând la prima facultate), în plus: 3. 4. 8. Adeverinţa din care să rezulte obţinerea creditelor necesare promovării anului universitar 2009-2010, după sesiunea de examene din sem. al II-lea. C. Pentru absolvenţii unei instituţii de învăţământ superior : - Actele de la punctele 3. 4. 1... 3. 4. 7, în plus: 3. 4. 9. Diploma de licenţă sau diploma de absolvire, în original. D. Candidaţii care pot fi scutiţi de taxe de înscriere - vor prezenta în plus unul din următoarele acte: 3. 4. 10. Certificat de deces (copie legalizată), pentru candidaţii orfani, cu vârsta sub 26 ani. 3. 4. 11. Adeverinţă...2010 - 2193 + Vezi răspunsul întreg

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

1. Dosar, obligatoriu plic.

2. Certificat de naştere în copie legalizată.

3. B. I. sau C. I. în copie simplă (nelegalizată).

4. Banii pentru taxa de înscriere. Taxa se va achita la o Casierie aflată în sediul Facultăţii. Candidaţii vor primi o chitanţă care va fi inclusă în dosarul depus. Dacă doresc, candidaţii pot solicita o copie după chitanţă, cu semnătura şi ştampila Comisiei de Admitere, însă originalul va rămâne la Facultate, inclusiv după retragerea dosarului.

5. Diploma de bacalaureat în original sau copie legalizată. Numai în cazul în care liceele nu au eliberat încă diplomele, candidaţii se pot înscrie folosind adeverinţa de bacalaureat în original sau copie legalizată. Pentru licenţiaţi, este nevoie şi de diploma de licenţă în original.

6. Foaia matricolă, în original sau copie legalizată, pentru candidaţii care intenţionează să se înscrie la o secţie cu concurs de dosare.

7. Adeverinţă medicală de la liceu sau de la medicul de familie.

8. Fişă de înscriere, care va fi obţinută şi completată cu ajutorul membrilor Comisiei, înainte de depunerea dosarului.

9. Trei poze tip buletin.

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

Intra pe siteul facultatii!

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

- dosar plic
- 4 fotografii color, tip buletin;
-certificat de nastere - copie legalizata;
- certificat de casatorie (daca este cazul) - copie legalizata;
- diploma de bacalaureat sau adeverinta de bacalaureat (pentru promotia 2010), in original; candidatii care se inscriu si la alte domenii de licenta vor prezenta diploma de bacalaureat in copie legalizata;
- foaie matricola sau adeverinta (copie legalizata sau original) din care sa rezulte mediile obtinute la disciplinele mentionate ca probe de concurs si media de absolvire a anilor de liceu, sub semnatura directorului liceului si cu stampila rotunda a institutiei;
- C. I. - copie xerox;
- adeverinta medicala de tip M. S. 18. 1. 1., eliberata de cabinetele medicale scolare sau de medicii de familie din care sa rezulte ca sunt apti pentru domeniul sau specializarea la care candideaza

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează
| a răspuns:

***din care sa rezulte mediile obtinute la disciplinele mentionate ca probe de concurs si media de absolvire a anilor de liceu, sub semnatura directorului liceului si cu stampila rotunda a institutiei;

unde se intra cu probe sau ceva de genul

RăspundeRăspunde Raportează Evaluează