| Petre_Anamaria_1992 a întrebat:

Pot sa fac pasaport cu buletin temporar(valabilitate un an)?

1 răspuns:
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Da, se poate face si cartea de identitate provizorie este act de identitate.
Conform HG nr.94/2006, cu modificările ulterioare, citez:
"ART.5.(1) Cererile pentru eliberarea paşapoartelor simple se depun personal de cãtre solicitanţi, însoţite de urmãtoarele documente:
a) cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau, dupã caz, buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original şi în fotocopie. Cartea de identitate provizorie trebuie însoţitã de certificatul de naştere, în original şi în fotocopie;
b) dovada achitãrii taxelor şi tarifelor de emitere a paşaportului, precum şi, dupã caz, a tarifului suplimentar pentru eliberarea paşaportului simplu în regim de urgenţã prevãzut de lege, completate pe numele titularului, în original;
c) paşaportul anterior, dacã acesta existã."