| Bobby711 a întrebat:

Cum se face o declaratie pe proprie raspundere ca datele si documentele sunt corecte si reale?

Răspuns Câştigător
| GabiDumitrescu a răspuns:

Subsemnatul Gigel, Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul
în declarații, ca datele din documentele atasate sunt corecte si conforme cu originalul. Data, xx.xx. xxxx Semnatura, ----

1 răspuns: