| Andrei200202 a întrebat:

Dacă am primit o măsură educativă neprivativă de libertate apare in cazier?

Răspuns Câştigător
Ioandelasal
| Ioandelasal a răspuns:

Da, este inscrisa in cazierul judiciar, conform L.290/2004 privind cazierul judiciar, republicată în 2009, cu md. si compl. ulterioare, citez:
"ART.9.În ceea ce priveşte persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:  
a)pedepsele, măsurile de siguranţă şi educative, pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive;"
Masurile educative se scot din cazierul judiciar la trecerea unei perioade de 1 an de la executare, conform aceleasi legi, citez:
"ART.15.(1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidenţă dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
a) faptele pe care le-au săvârşit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracţiuni;  
b) a intervenit reabilitarea judecătorească sau de drept;  
c) a intervenit amnistia;  
  d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii sau la o pedeapsă privativă de libertate de cel mult 3 ani şi au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
e) au decedat;  
  f) s-a dispus renunţarea la urmărire penală sau clasarea faţă de ele ori s-a pronunţat o hotărâre definitivă de achitare sau de încetare a procesului penal;
g) a trecut un an de la data executării măsurii educative;"  
  

1 răspuns: